Pradžia
Lt En

Kvietimas teikti gyventojų iniciatyvų projektų idėjas

Kvietimas teikti gyventojų iniciatyvų projektų idėjas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranką.

Įgyvendinant šią programą yra siekiama didinti gyventojų įsitraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto formavimo galimybes. Norima skatinti gyventojų iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinat teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.

2021 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžete gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 100 000,00 Eur. Projektai 100 proc. finansuojami iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

Vienai idėjai ribinė gyventojų iniciatyvų teikiamo projekto lėšų suma – 50 000 Eur.

Pareiškėjais gali būti:
– Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas;
– ne jaunesnis nei 16 metų;
–  gyventojas surinkęs ne mažiau kaip 5 Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

– Prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateikti ne mažiau nei 5 Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų pritarimai pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą formą projekto idėjai (nurodomas vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas, parašas), kuriuo palaikomas siūlomas projektas;
– gyventojų iniciatyvų projektas turi būti įgyvendinamas vienoje iš nurodytų Klaipėdos miesto viešųjų teritorijų, kuriose gali būti įgyvendinami gyventojų iniciatyvų projektai ir kurios yra patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (Klaipėdos m. viešųjų teritorijų, kuriose gali būti įgyvendinami projektai, schema);
– projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
– tai turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, negali būti naudojama komerciniais tikslais ir generuoti pajamas;
–  projekto idėjos yra techniškai įgyvendinamos projekto idėjos pasiūlyme nurodytoje vietoje.

Projekto idėjų pasiūlymus vertins darbo grupė, kuri vadovaudamasi tvarkos aprašo numatytais kriterijais atrinks tinkamus projektus, kurie pateks į tolimesnį atrankos etapą – viešą balsavimą.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą ir pritarimą projekto idėjai. Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu ir lietuvių kalba.

Projektų idėjų pasiūlymai su dokumentais iki š. m. birželio 17 d. gali būti teikiami:

  1. Elektronine forma, naudojantis gyventojų e. paslaugomis interneto svetainėje, Klaipėdos m. piliečių dalyvavimo portale https://dalyvauk.klaipeda.lt/
  2. Projektų idėjų pasiūlymo formą su dokumentais gali teikti popierine forma:

2.1.Teikiant paraišką su dokumentais popierine forma, ji turi būti:

2.1.1. užpildyta kompiuteriu, tinkamai pasirašyta ir atspausdinta;

2.1.2. teikiama užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta „GYVENTOJŲ INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ KONKURSUI“, pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas ir telefono numeris;

2.1.3. pateikiama Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui (Liepų g. 11). Gyventojų idėjų pasiūlymo forma gali būti siunčiama paštu. Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena, t. y. iki š. m. birželio 17 d.

 Konsultacijas gyventojams teikia:

Informaciją gyventojų idėjų teikimo ir atrankos klausimais – Vyriausias patarėjas Deividas Petrolevičius, tel. +370 698 39 525, el. paštas deividas.petrolevicius@klaipeda.lt;

 Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė: grupės vadovė Aistė Valadkienė, tel. +370 46 39 60 64, el. paštas: aiste.valadkiene@klaipeda.lt; vyriausioji specialistė Renata Razgienė tel. +370 46 39 60 64, el. paštas: renata.razgiene@klaipeda.lt.

Informaciją teritorijų planavimo, architektūros klausimais – Urbanistikos ir architektūros skyrius: želdynų planavimo klausimais vyriausioji specialistė (kraštovaizdžio architektė) Aurelija Jankauskaitė - Bukantienė tel. +370 46 21 94 09, el. pašas: aurelija.jankauskaite@klaipeda.lt, infrastruktūros planavimo vyriausiasis specialistas Ramūnas Bartkus, tel: +370 46 39 61, el. paštas: ramunas.bartkus@klaipeda.lt

Informaciją miesto tvarkymo klausimais – Miesto tvarkymo skyrius,  vyriausioji specialistė Milda Enciutė tel: +370 46 39 60 86 , el. pašas: milda.enciute@klaipeda.lt

Informaciją miesto infrastruktūros klausimais – Statinių administravimo skyrius, vyriausioji specialistė Dženeta Būdvytytė tel. +370 696 92139, el. pašas: dzeneta.budvytyte@klaipeda.lt

Aprašas

Projekto idėjos pasiūlymas

Pritarimas projekto idėjai

Daugiau informacijos galite rasti čia:

https://dalyvauk.klaipeda.lt/

https://www.youtube.com/watch?v=JoXSBmJVYxk

https://www.youtube.com/watch?v=-dVy8ybm7lY

https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/dalyvaujamasis-biudzetas-klaipedoje-kam-skirti-miesto-lesas-spres-gyventojai:1557?fbclid=IwAR0mLhD528lT0v1-14MBxotwl9u3upK4lfSei03683CaPU-XPlOeW0BRlas

Nepraleiskite progos, siūlykite idėjas ir tuomet kai bus paskelbtas balsavimas palaikykite iniciatyvą kuri Jūsų manymu geriausia!

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams