Pradžia
Lt En

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas

2020-02-18

Kviečiame teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui 2020 m.

Konkurso finansavimo sąlygos

Konkurso tikslas – skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų įgyvendinimą Klaipėdos mieste ir užtikrinti kokybišką Europos jaunimo sostinės (toliau – EJS) 2021 projekto įgyvendinimą

Paraiškų teikimo terminas – kovo 6 d.

2020 m. prioritetai

Eil. Nr. Prioritetas Prioriteto aprašymas
1 Visuomenės atvirumo, sąmoningumo ugdymas ir švietimas tolerancijos temomis Projektai orientuoti į jaunimo tolerancijos didinimą
2 Jaunų žmonių įtraukimas į politinius sprendimus, pilietiškumo, solidarumo ir savanorystės ugdymas, skatinimas, sklaida ir informavimas Projektai orientuoti į jaunimo įsitraukimą į sprendimų priėmimus, pilietiškumo didinimą bei informavimą apie savanorystės naudą
3 Verslumo, lyderystės ir kūrybiškumo skatinimas Projektai orientuoti į jaunimo verslumo didinimą, lyderystės įgūdžių gerinimą. Kūrybiniai projektai
4 Šiaurinės ir Pietinės miesto dalių jaunimo bendruomenių įtrauktis, įveiklinimas bei nepatrauklių jaunimui miesto erdvių pritaikymas ir transformacija į traukos objektus Projektai orientuoti į veiklas šiaurinėje arba pietinėje Klaipėdos miesto dalyje. Veiklos gyvenamuosiuose rajonuose
5 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas Projektai orientuoti į organizacijų institucinį stiprinimą, narių kompetencijos kėlimą
6 Ekologinio sąmoningumo ugdymas ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo skatinimas Švietimas apie neigiamo poveikio aplinkai mažinimą ir ekologiją. įgyvendinant projektą, naudojamos kovos su klimato kaita priemonės

Finansuojamos veiklos:

  • Įvairūs mokymai, renginiai, iniciatyvos, konkursai ir kt., atliepiantys pasirinktą prioritetą ir vykstantys Klaipėdos mieste.
  • Tarptautinės, nacionalinės ir vietos lygmens bendradarbiavimo iniciatyvos;
  • Iniciatyvos, susijusios su atskirties grupių įtraukimu į bendrą veiklą ir skatinančios tarpsektorinį bei tarpsritinį bendradarbiavimą.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi užpildyti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo jaunimo iniciatyvos projekto paraiškos formą, kurios pagrindu būtų galima įvertinti, kaip teikiamas projektas  atitinka pasirinktą prioritetą.

JAUNIMO INICIATYVOS PROJEKTO PARAIŠKA

PROJEKTO SĄMATA. PLANUOJAMOS IŠLAIDOS

Teikiant iniciatyvų projektą pagal lentelėje išvardintus 1–4 prioritetus, būtina vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės paraiška Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-197 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti.“

Projektai turi būti įgyvendinti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios jaunimo politikos srityje ir teikiančios su jaunimo užimtumu susijusias paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Paraiškų teikimo būdai:

  • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, jaunimo iniciatyvos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  • Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Konsultacijas dėl projektų paraiškų teikimo teikia Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Aistė Valadkienė, el. p. aiste.valadkiene@klaipeda.lt, tel. (8 46) 39 60 64.

JAUNIMO INICIATYVŲ IR PROGRAMŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. PARAIŠKA

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading