Pradžia
Lt En

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos darbotvarkė

       Laikas: 2023-06-02.  Pradžia 11.00 val.
NUOTOLINIU BŪDU

Darbotvarkė:                                                                                                                                                                       

            Antikorupcinio vertinimo išvada dėl savivaldybių tarybos narių išlaidų kompensavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų. Pranešėjas R. Tamošauskas.            Priedas

  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DĖL NUSIŠALINIMO INTERESŲ KONFLIKTO ATVEJU
Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.
Tarybos nariui patekus į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtosios procedūros metu privalu pareikšti apie nusišalinimą, nurodant konkrečias aplinkybes, keliančias interesų konfliktą (asmenų grupės nusišalinimas negali būti teikiamas).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content