Pradžia
Lt En

Kviečiame aktyviai dalyvauti bendruomeninėje veikloje

Kviečiame aktyviai dalyvauti bendruomeninėje veikloje

Klaipėdos miesto savivaldybė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (atsisiųsti aprašą) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos birželio mėn. posėdyje buvo patvirtintas naujos redakcijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (atsisiųsti tvarkos aprašą), numatantis Priemonės įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo galimybes.               

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Klaipėdos miesto bendruomeninės veiklos skatinimui bei bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimui 2018 m. skirta 110 385,00 Eur.  Aprašo nustatyta tvarka finansavimas numatomas Baltijos, Marių, Pajūrio ir Danės teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti (Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-05 įsakymas AD1-1731). Priemonei įgyvendinti savivaldybėje yra sudarytos dvi Danės–Pajūrio ir Baltijos–Marių išplėstinės seniūnaičių sueigos, kurios priėmė sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų bei didžiausios ir mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos. Danės–Pajūrio išplėstinėje seniūnaičių sueigoje buvo nutarta neprioretizuoti šių metų vykdytinų ir finansuotinų veiklos sričių bei nustatyta mažiausia – 500 Eur ir didžiausia – 6000 Eur vienam projektui galima skirti valstybės lėšų suma (Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas). Baltijos–Marių išplėstinėje seniūnaičių sueigoje nutarta neprioretizuoti šių metų vykdytinų ir finansuotinų veiklos sričių, bei nustatyta didžiausia – 10 000 Eur ir mažiausia – 500 Eur vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma (Baltijos–Marių išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas). Išplėstinės seniūnaičių sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje teritorijoje veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija vykdys projektą ir projektų įgyvendinimo stebėseną.

Artimiausiu metu bus skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir vietinėje spaudoje kvietimas teikti paraiškas konkursui pagal 2.3. priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“.

Kviečiame Klaipėdos miesto bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas prisijungti ir atsiradus kvietimui teikti paraiškas bei aktyviai dalyvauti įgyvendinant priemonę.

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams