Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas

 
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 


Klaipėdos miesto darnaus judumo planas patvirtintas 2018 m. rugsėjo 13 d. Parengtoje darnaus judumo vizijoje „Klaipėda – sveikas ir aplinkai draugiškas, greitas ir patogus miestas“ siekiama kurti sveiką ir aplinkai draugišką miesto aplinką bei užtikrinti greitą ir patogų miestiečių judėjimą. Tai pasiekiama įgyvendinant pasirinktą apibendrintą 2030 metų Klaipėdos judumo variantą, kuriame sujungiami trijų skirtingų variantų privalumai: viešojo transporto paslaugų kokybės gerinimas; judėjimo bevarikliu transportu skatinimas bei darnaus automobilių eismo užtikrinimas.

2019 m.balandžio 19 d. vykusiame Darnaus judumo forume paskelbti ateities miestai, kurių darnaus judumo scenarijuose iki 2030-ųjų numatytos labiausiai keliavimo įpročius keičiančios bei aplinkai draugiškiausios judumo priemonės.

Apdovanotos trys savivaldybės – Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio. Ateities miesto apdovanojimas Klaipėdos miesto savivaldybei įteiktas už ambicingiausią darnaus judumo mieste viziją.

Parengtas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas nesiruošia nugulti į stalčių. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 12 d. posėdyje pritarė Klaipėdos miesto dalyvavimui partnerio teisėmis tarptautinės programos URBACT III projekte „Gyvos gatvės“ (angl. „Thriving streets“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – parodyti ekonominę ir socialinę darnaus judumo (mobilumo) naudą miestiečiams. Klaipėdos miesto savivaldybė, dalyvaudama Projekte, tikisi koncentruotis į pagrindinių trijų sričių problematiką (tačiau ji gali būti papildyta, modifikuota pagal vietos veiklos grupės diskusijas):

 • saugumas viešose miesto erdvėse;
 • senamiesčio centrinė dalis bemotoriam transportui;
 • gyventojų motyvavimas keisti mobilumo įpročius.

Bus tęsiamos diskusijos apie darnaus judumo skatinimą, taip pat, kaip pilotinis projektas bus įgyvendinta viena iš Klaipėdos miesto darnaus judumo veiksmų plano priemonė. Projekto rezultatas – kartu su užsienio partneriais, mokslo, vietos valdžios, verslo ir bendruomenių atstovais parengtas integruotas veiksmų planas (IAP) dėl ekonominės ir socialinės darnaus judumo priemonių įgyvendinimo Klaipėdos miesto naudos įvertinimo.


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL Klaipėdos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo 

2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. T2-185

Klaipėda 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108(1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste plano rengimo gairių patvirtinimo“, 34 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste plano komisijos posėdžio 2018 m. gegužės 24 d. protokolu Nr. 6-2042, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti Klaipėdos miesto darnaus judumo planą (pridedama).
 2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

   Pridedama:

 1. Sprendimas;
 2. I_II tomas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas;
 3. III tomas Klaipėdos DJP ataskaita su veiksmų planu.

 


2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste plano komisija pritarė Klaipėdos miesto darnaus judumo planui. Planas ruošiamas tvirtinimui Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje. 

Pridedama:

1. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2018 m. gegužės 24 d. Darnaus judumo mieste plano komisijos posėdžio protokolas Nr. 6-2043;

2. I_II tomas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas;

3. III tomas Klaipėdos DJP ataskaita su veiksmų planu;

4. IV tomas Klaipėdos DJP viešinimo ataskaita;

5. Vizija A1;

6. Vizija Centras.

 


Balandžio 5 d. visuomenei pristatytas parengtas Klaipėdos darnaus judumo mieste planas (toliau-DJMP), kurio metu pristatyti plano tikslai, dokumento rengimo eiga, miesto darnaus judumo plėtros vizija, veiksmų planas ir visuomenės pateikti pasiūlymai bei kaip į juos buvo atsižvelgta (pristatymų medžiaga 1, 2). Po šio pristatymo asmenys, teikę pasiūlymus dėl DJMP, bus informuoti raštu apie DJMP komiteto protokolinį sprendimą dėl pateiktų pasiūlymų tikslingumo.

Planas bus derinamas LR susisiekimo ministerijos sudarytoje DJMP komisijoje ir tvirtinamas Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje. Patvirtintas DJMP bus viešai skelbiamas savivaldybės tinklapyje. Po plano patvirtinimo, bus vykdomas DJMP veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimas ir stebėsena.


Parengtas Darnaus judumo planas

 Informuojame, kad yra parengtas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas ir kviečiame susipažinti su dokumentu bei teikti pasiūlymus.

 Su Klaipėdos miesto darnaus judumo plano sprendiniais galima susipažinti ČIA arba Savivaldybės administracijoje, skelbimų lentoje pirmame aukšte, adresu Liepų g. 11, Klaipėda.

 Pasiūlymus darnaus judumo planui galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt iki kovo 28 d. (imtinai). Visi pasiūlymai bus aptarti ir įvertinti su Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komitetu.

 Viešas Klaipėdos miesto darnaus judumo plano pristatomasis posėdis visuomenei vyks balandžio 5 d. 17.30 val. kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“, adresas Bangų g. 5A, Klaipėda. Susitikime bus pristatomi Klaipėdos miesto darnaus judumo plano tikslai, dokumento rengimo eiga, vizija ir sprendiniai, taip pat visuomenės pateiktos pastabos. Po pristatymo vyks diskusija, plano rengėjai atsakys į klausimus.

 Klaipėdos miesto darnaus judumo planą rengia UAB „Civitta“,  VGTU Teritorijų planavimo institutas ir MB  „Pupa – strateginė urbanistika". 


Vadovaujantis atliktomis Klaipėdos miesto darnaus judumo esamos situacijos bei teminių dalių analizėmis, vizija bei galimais plėtros variantais ir pasirinktu galutiniu darnaus judumo variantu, buvo sudarytas darnaus judumo veiksmų planas. Planas buvo rengiamas iki 2020 m., tačiau siekiant parodyti darnaus judumo sprendimų Klaipėdos mieste kompleksiškumą, jis apima priemones, kurių įgyvendinimas numatytas kaip vizija iki 2030 m.

2017 m. gruodžio 20 d. buvo sušauktas Klaipėdos darnaus judumo mieste plano komiteto posėdis. Tai jau trečiasis komiteto posėdis, kurio metu buvo nagrinėtas veiksmų planas iki 2020 m. ir vizija iki 2030 m. Posėdžio metu buvo nutarta pritarti III plano daliai „Judumo mieste variantams (iki 2030 m.) ir veiksmų planui (iki 2020 m.)“ su pastabomis, patikslinti veiksmų planą ir viziją pagal komiteto narių pastabas, skelbti plano viešą svarstymą.


 

Vizijos ir veiksmų plano pristatymas

Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, 10.00 val. Klaipėdos miesto rotušėje (Danės g. 17, Klaipėdoje), pirmo aukšto posėdžių salėje vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis, kuriame bus pakartotinai pristatomas ir derinamas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas. Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais suderinti priemones, prioritetus ir etapus.

Darbotvarkė

 • Klaipėdos miesto darnaus judumo plano proceso eiga;
 • Veiksmų plano ir vizijos pristatymas (sprendiniai);
 • Diskusija.

Klaipėdos miesto darnaus judumo veiksmų planą pristatys plano rengėjai: „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo institutas. Rengėjų kontaktai: +370 688 18329 info@pu-pa.eu

 

 

  


Informuojame, kad šių metų lapkričio 17 d., penktadienį, 10 val.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos III a. Tarybos posėdžių salėje (adresu Liepų g. 11) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis, kuriame bus pristatoma Klaipėdos darnaus judumo plano vizija  ir veiksmų planas iki 2020 m.  

Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais ir suinteresuotomis šalimis aptarti darnaus judumo plano viziją, veiksmų planą iki 2020 m., pristatyti rengiamą priemonių finansavimo tvarką. Renginio pabaigoje, bendroje diskusijoje susitariama dėl vizijos sprendinių ir veiksmų plano priemonių.

Susitikimas yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės administracijos darbuotojus ir visus besidominčius darniu judumu prisijungti ir dalyvauti diskusijoje.

Darnaus judumo vizija - apibendrintas variantas. Remiantis judumo variantų rengimu ir vertinimu, suformuluota Klaipėdos miesto darnaus judumo vizija 2030 metams: „Klaipėda – sveikas ir aplinkai draugiškas, greitas ir patogus miestas‘. Ši vizija įgyvendinama pasitelkiant apibendrintą, galutinį Klaipėdos judumo variantą 2030 metams: Klaipėdoje siekiama skatinti judėjimą viešuoju transportu, dviračiais ir pėsčiomis, kuriant greitojo viešojo transporto ašį, lokaliuose centruose ir istorinėje miesto dalyje gerinant bevariklio transporto infrastruktūrą.

Pagrindiniai vizijos sprendiniai ir svarbiausios priemonės:

 • Viešasis transportas: Greitojo viešojo transporto linija šiaurė-pietūs kryptimi, Taikos prospekto – Herkaus Manto gatvių ašis; Viešojo transporto prioritetas, „A“ juostos kitose pagrindinėse gatvėse; Viešojo transporto patrauklumo, patogumo, informavimo, bilietų sistemos, įvaizdžio gerinimas, parko atnaujinimas, miesto ir regiono viešojo transporto suderinimas; Statyk ir važiuok (Park & Ride) aikštelės prie greitosios viešojo transporto linijos, patogus transporto rūšių keitimas stotelėse;
 • Dviračių skatinimas: infrastruktūros plėtra, pagrindinėse miesto ašyse ir lokaliuose centruose (dviračių takai, greitosios dviračių juostos, dviračių dalinimosi sistema, dviračių stovai, saugyklos, statymo vietos, elektrinių dviračių skatinimas);
 • Pėsčiųjų judėjimo gerinimas: pėsčiųjų zonų plėtra lokaliuose centruose; Senamiestis – pėsčiųjų zona; Eismo perorganizavimas Naujamiestyje, gerinant sąlygas bevarikliam transportui; Eismo saugos didinimas; Transporto sistemos visuotinimas, universalaus dizaino principų taikymas;

Įgyvendinus Klaipėdos darnaus judumo viziją 2030 metais Klaipėdoje didžioji dalis kelionių būtų atliekama darniu transportu, kelionės automobiliu sudarytų tik apie ketvirtį visų kelionių. Modalinis kelionių pasiskirstymas būtų:

 • Viešuoju transportu – 35 %                  
 • Pėsčiomis – 33 %
 • Dviračiu – 8 %
 • Automobiliu – 24 %

Veiksmų planas. Remiantis atliktomis Klaipėdos miesto darnaus judumo esamos situacijos bei teminių dalių analizėmis, vizija bei galimais plėtros variantais ir pasirinktu galutiniu darnaus judumo variantu, buvo sudarytas darnaus judumo veiksmų planas. Planas buvo rengiamas iki 2020 m., tačiau siekiant parodyti darnaus judumo sprendimų Klaipėdos mieste kompleksiškumą, jis apima priemones, kurių įgyvendinimas numatytas vėliau – iki 2030 m.

Detalūs darnaus judumo vizijos įgyvendinimo etapai, kiekiai, lėšų poreikis ir veiksmų plano priemonės bus pristatomos komiteto posėdyje.  


2017 m. spalio 10 d. konferencijos „Darnaus judumo sprendimai Klaipėdai“ metu rengėjai pristatė parengtą Klaipėdos miesto darnaus judumo plano viziją ir kvietė diskusijai. Susipažinti su renginio metu pristatyta informacija galite ČIA.

 


Informuojame, kad šių metų spalio 9–10 dienomis nuo 14.00 val. kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks konferencija „Darnaus judumo sprendimai Klaipėdai“, kurios metu numatomas  Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis (spalio 10 d. 16.20 val.).  Posėdžio metu bus pristatyta Klaipėdos darnaus judumo mieste plano  vizija (iki 2030 m.) ir kuriamas veiksmų planas iki 2020 m.(darbas grupėse). Kviečiame dalyvauti.

Konferencija. „Darnaus judumo sprendimai Klaipėdai“

Data: 2017 m. spalio 9–10 dienomis

Konferencijos pradžia:  nuo 14.00 val.

Vieta: Kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“, adresas: Bangų g. 5A, 91250 Klaipėda

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų

Registracija į konferenciją vyksta el. paštuplanavimas@klaipeda.lt arba lina.pozanovskiene@klaipeda.lt iki spalio 6 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie konferenciją: čia

 

 

 Renginio programa:

I dienos programa (Spalio 9 d. (pirmadienis)):

13.30–14.00 Registracija, dalyvių sutikimas

14.00–14.15 Įžanginis žodis, darbotvarkės pristatymas

14.15–14.30 PORTIS projektas ir planuojamos minkštosios priemonės (darnaus judumo skatinimas; uosto ir miesto bendradarbiavimo platforma). Pranešėja Renata Vilčinskaitė.

14.30–14.45 Dviračių infrastruktūra, numatomos diegti priemonės (dviračių dalijimosi sistema, dviračių saugyklos ir kt.) ir gyventojų nuomonės tyrimo apžvalga. Pranešėjai Lukas Liudvikas ir Eduardas Spiriajevas.

14.45–15.00 Viešojo transporto infrastruktūra ir numatomos diegti priemonės. Pranešėjas Andrius Samuilovas.

15.00–15.20 Esamos judumo situacijos Klaipėdos mieste pristatymas. Pranešėja Lina Požanovskienė.

15.20–16.00 Galimybių studijos apie gerąją užsienio DJMP* patirtį pristatymas. Pranešėjai Andrius Jeržemskis ir Jim McGeever.

16.00–16.20 Kavos pertrauka

16.20–17.50 Vengrijos ir vidurio Rytų Europos patirtis rengiant DJMP. Pranešėjai András Ekés ir Zsófia Sipos

17.50–18.00 Klausimai, atsakymai

II dienos programa (Spalio 10 d. (antradienis)):

13.30–14.00 Registracija, dalyvių sutikimas

14.00–14.05 Darbotvarkės pristatymas

14.05–15.30 Antverpeno susisiekimo strategija „Smart ways to Antwerp“ ir Antverpeno dviračių dalijimosi sistema. Pranešėja Marijke De Roeck.

14.05–15.30 Aberdyno DJMP ir visuomenės įtraukimas į planavimo procesą. Pranešėjas Alan Simpson.

16.00–16.20 Kavos pertrauka.

16.20–18.00 DJMP vizijos pristatymas ir veiksmų plano iki 2020 m. kūrimas ir darbas grupėse (Klaipėdos DJMP komiteto posėdis). Pranešėjai Klaipėdos DJMP rengėjai: Marija Burinskienė, Tadas Jonauskis, Ieva Markucevičiūtė, Justina Muliuolytė, Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė

18.00–18.10 Konferencijos apibendrinimas


Judumo mieste variantų pristatymas

 

 

2017 m. rugsėjo 13 d. vykusiame renginyje, darnaus judumo plano rengėjai pristatė 3 skirtingus darnaus judumo variantus, kurie skatina skirtingas transporto rūšis, keičia Klaipėdos modalinį kelionių pasiskirstymą, turi įtakos skirtingam miesto erdvinės struktūros vystymuisi, aplinkos kokybei, taršai, pasiekiamumui ir kitiems veiksniams. Kiekvienas variantas atspindi skirtingas idėjas:

 • 1 variantas. Senamiestis pėstiesiems ir patogesnė susisiekimo infrastruktūra;
 • 2 variantas. Lokalinių centrų kokybė ir aktyvus judėjimas;
 • 3 variantas. Pagrindinė miesto viešojo transporto ašis.

Kviečiame susipažinti su darnaus judumo plano rengėjų parengtais 3 darnaus judumo mieste variantais ir balsuoti už jums labiausiai patikusį iki rugsėjo 24 dienos. Šios apklausos rezultatai ir darnaus judumo plano komiteto narių sprendimai bus pagrindas formuojant Klaipėdos miesto darnaus judumo veiksmų planą iki 2020 m.

 3 darnaus judumo mieste variantai: brėžiniaipristatymas.

Balsuoti čia: www.pu-pa.eu/klaipedosjudumas (iki rugsėjo 24 dienos).  


Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto darnaus judumo plano esamos judumo situacijos Klaipėdos mieste analize (pdf) ir brėžiniu (pdf)


 Informuojame, kad rugsėjo 13 d. 15.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis, kuriame bus pristatomi ir derinami Klaipėdos miesto darnaus judumo variantai 2030 metams. 
Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais ir suinteresuotomis šalimis aptarti darnaus judumo mieste variantus, vertinti kiekvieną jų atskirai, aptarti privalumus, trūkumus, pasekmes. Renginio pabaigoje, bendroje diskusijoje susitariama dėl pagrindinių bendrų sprendinių ar plano krypčių.
Susitikimas yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės administracijos darbuotojus ir visus besidominčius darniu judumu prisijungti ir dalyvauti diskusijoje.

2017 M. RUGSĖJO 13 D. 15.00 VAL. "KULTŪROS FABRIKAS"

15.00 - 15.45 Judumo variantų pristatymas
15.45 - 16.45 Diskusijos grupėse, variantų vertinimas 
16.45 - 17.00 Apibendrinimas, renginio pabaiga

Susitikimą moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Rengėjų kontaktai: +370 688 18329 info@pu-pa.eu

 

 

 

 


Esamos situacijos ir teminių dalių išvadų pristatymas


Š. m. liepos 4 d. 15.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis, kuriame bus pristatomos ir derinamos esamos situacijos ir teminių dalių išvados.
Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais ir suinteresuotomis šalimis, aptarti svarbiausią teminių dalių problematiką, kuri taps atspirties tašku rugsėjo mėnesį rengiant Klaipėdos darnaus judumo variantus ir viziją.
Susitikimas yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės administracijos darbuotojus ir visus besidominčius darniu judumu prisijungti ir dalyvauti diskusijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 


Miesto logistika, parkavimas, modalinis pasiskirstymas ir elektromobiliai


Kviečiame šių metų birželio 8 d. 15.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) dalyvauti Klaipėdos miesto darnaus judumo plano renginyje „Miesto logistika, parkavimas, modalinis pasiskirstymas ir elektromobiliai“.

Renginio metu bus aptariamos miesto ir uosto, geležinkelio, LEZ sąveikos, aptarnavimo, logistikos organizavimo iššūkiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kviečiame į renginį „Darnus judumas mieste: bevariklis transportas, eismo sauga ir transporto sistemos visuotinimas“

Informuojame, kad šių metų gegužės 18 d. 14.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks PORTIS projekto (Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas, angl. PORT-Cities: Integrating Sustainability) ir Klaipėdos miesto darnaus judumo plano renginys „Darnus judumas mieste: bevariklis transportas, eismo sauga ir transporto sistemos visuotinimas“.

Renginio I dalyje bus pristatomas PORTIS projektas ir planuojama Klaipėdos mieste įrengti dviračių dalijimosi sistema. II dalyje bus aptariamos Klaipėdos pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, judėjimo problemos, eismo sauga ir transporto sistemos visuotinimas, sudėliota bevariklio transporto plėtros vizija ir galimos integracijos ir skatinimo priemonės.

Trumpa informacija apie PORTIS projektą, kuriame Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dalyvauja kartu su partneriais iš kitų Europos miestų: Antverpenu (Belgija), Aberdynu (Jungtinė Karalystė), Triestu (Italija), Konstanca (Rumunija) bei mokslo institucijomis. Projekto tikslas – bendromis jėgomis surasti inovatyvius sprendimus, siekiant subalansuoti augančius miestų ir uostų transporto srautus, pasiūlyti naujus urbanistinius, transporto reguliavimo ir alternatyvaus judėjimo modelius. Projekto vykdymo laikotarpis – 48 mėnesiai (iki 2020 m. rugsėjo).

 

 

 

2017 M. GEGUŽĖS 18 D. KŪRYBINIS INKUBATORIUS „KULTŪROS FABRIKAS“

RENGINIO PROGRAMA

I DALIS

14.00 – 14.15 PORTIS projekto pristatymas

 • Projekto tikslai, uždaviniai, užsienio ir Lietuvos partneriai
 • Numatomos įgyvendinti priemonės

14.15 – 14.45 Galimybių studijos apie dviračių dalijimosi sistemos sukūrimo galimybes Klaipėdos mieste pristatymas

 • Užsienio patirties apžvalga
 • Dviračių dalijimosi sistemos Klaipėdos mieste sukūrimo galimybės

14.45 – 15.15 Planuojamos įrengti dviračių dalijimosi sistemos pristatymas

 • Dviračių dalijimosi sistemos pasirinkimas, techninės savybės
 • Diskusija apie galimas sistemos įrengimo ir plėtros vietas

15.15 – 15.30  Kavos pertrauka

 

II DALIS

15.30 – 16.00 Pirminės bevariklio transporto situacijos Klaipėdoje analizės pristatymas

 • Esami Klaipėdos miesto bevariklio transporto duomenys
 • Anketinės apklausos preliminarūs rezultatai

16.00 – 17.15  Moderuojamas darbas grupėse

 • Problemų įvardinimas ir prioretizavimas pagal temas
 • Vizijos apibrėžimas ir tikslų nustatymas
 • Galimos bevariklio transporto skatinimo, specialiųjų poreikių turinčių žmonių integravimo ir eismo saugumo didinimo priemonės Klaipėdoje

Diskusijų temos:

 1. Pėsčiųjų zonos ir takai
 2. Dviračių takų tinklas ir infrastruktūra
 3. Bevariklio transporto sąveikos su kitu transportu
 4. Eismo sauga ir saugumas
 5. Universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis
 6. Informavimas ir edukacija

17.15 – 17.30  Apibendrinimas, renginio pabaiga

 

Susitikimo I dalį moderuos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos PORTIS projekto komanda su partneriu UAB „Smart Continent“. Projekto vadovė Vaiva Varnaitė: tel. (8 46) 39 61 27, el. p. vaiva.varnaite@klaipeda.lt.

Susitikimo II dalį moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Rengėjų kontaktai: mob. +370 688 18329, el. p. info@pu-pa.eu


 Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis-teminis seminaras „Viešasis transportas ir intelektinės transporto sistemos“


Informuojame, kad gegužės 4 d. 16.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis-teminis seminaras „Viešasis transportas ir intelektinės transporto sistemos“. Seminaro tikslas yra aptarti Klaipėdos viešojo transporto problemas, įvardinti, kurios iš jų yra prioritetinės ir spręstinos pirmiausiai, sudėlioti viešojo transporto plėtros tikslus, viziją ir galimas viešojo transporto skatinimo priemones.  Seminaras yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius prisijungti ir dalyvauti diskusijoje.

Renginio programa:
15.45 – 16.00   Registracija
16.00 – 16.30    Pirminės viešojo transporto situacijos Klaipėdoje analizės pristatymas
16.30 – 17.45     Moderuojamas darbas grupėse

 • Viešojo transporto problemų pagal temas įvardinimas ir prioretizavimas;
 • Klaipėdos viešojo transporto vizijos apibrėžimas ir tikslų nustatymas;
 • Galimos viešojo transporto skatinimo priemonės Klaipėdoje.

17.45 – 18.00    Apibendrinimas, renginio pabaiga.

 Susitikimą moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Rengėjų kontaktai: mob. +370 688 18 329, el. p. info@pu-pa.eu

 

 


 Įvadinis susitikimas

Kviečiame į pirmąjį Klaipėdos miesto darnaus judumo plano visuomenės įtraukimo renginį, kurio metu miestiečiai bus supažindinami su darnaus judumo plano tikslais, metodika ir eiga. Apskritojo stalo diskusijų formate bus išklausomi miestiečių lūkesčiai, identifikuojamos pagrindinės spręstinos judumo problemos, aptariama esama situacija, sužymimi „karštieji“ Klaipėdos taškai ar sritys.

Renginys vyks kovo 2 d., ketvirtadienį, Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas", Bangų g. 5A, Seminarų salėje A.

Renginio pradžia 14.00 val. , renginio trukmė – 2 valandos.

Renginio programa:

13.45–14.00 val. Registracija

14.00–16.00 val. Projekto pristatymas ir apskritojo stalo diskusijos

 

Renginį moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU miestų planavimo mokslo institutas. Renginyje dalyvaus Klaipėdos darnaus judumo plano komiteto nariai bei Savivaldybės administracijos specialistai.

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas – tai strateginio planavimo dokumentas, kurio tikslas spręsti Klaipėdos miestui kylančius susisiekimo iššūkius, įgyvendinti pasaulinius ekologiškumo reikalavimus bei padaryti miestą patogų tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams. Darnaus judumo plano įgyvendinimas leis sukurti infrastruktūrą, skatinančią sveiką gyvenimo būdą, plėsti dviračių infrastruktūrą, pėsčiųjų zonų tinklą, skatinti viešojo transporto naudojimą ir didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Klaipėdos mieste. Klaipėdos miesto darnaus judumo planas bus parengtas iki 2017 metų galo, jo rengimo metu bus organizuojami 10 viešų renginių su visuomene.  Projektas: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas (DJMP).

Apie projektą: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas – tai strateginio planavimo dokumentas, kurio tikslas spręsti Klaipėdos miestui kylančius susisiekimo iššūkius, įgyvendinti pasaulinius ekologiškumo reikalavimus bei padaryti miestą patogų vietos gyventojams ir miesto svečiams. Darnaus judumo plano įgyvendinimas leis sukurti infrastruktūrą, skatinančią sveiką gyvenimo būdą, skatins plėsti dviračių takus, pėsčiųjų zonų tinklą, didinti viešojo transporto naudojimą ir gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos mieste. Planą vertins Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. AD1-3167 sudarytas Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komitetas.

Nagrinėjama teritorija: Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susijusios priemiestinės zonos (Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos).

Planuojama teritorija: Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija.

Plano užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Kontaktai: el. p. klaipedosjudumas@gmail.com, tel. +370 463 93227.

Plano rengėjai: MB „Pupa – strateginė urbanistika“, UAB „Civitta“ bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Miestų planavimo mokslo institutas. Kontaktai: el. p. klaipedosjudumas@gmail.com, mob. +370 688 18329.

 

Plano rengimo pagrindas: Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“ Nr. 3-108 (1.5 E); Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-79.

Plano rengimo laikotarpis: 2016–2017 metai.

Darnaus judumo plano dalys:

 • Esamos judumo situacijos Klaipėdos mieste analizė;
 • Teminių dalių analizė (viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas, miesto logistika, transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, ITS diegimo mieste poreikio vertinimas);
 • Judumo mieste variantai (iki 2030 m.);
 • Veiksmų planas (iki 2020 m.).

Techninė užduotis

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content