Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studija

**********

Parengta Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studija ir Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos papildymo galimų krematoriumo Klaipėdos mieste ir priemiesčių teritorijoje statybos zonų nustatymas. Pritarta 2018-11-19 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos protokoliniu nutarimu Nr. TAK-7.

Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studija

Brėžinys

Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos papildymo galimų krematoriumo Klaipėdos miesto ir priemiesčių teritorijoje statybos zonų nustatymo galimybių studija

Brėžinys

**********

Susipažinimo su rekomenduojamų krematoriumo statybos zonų schemos variantais viešas susirinkimas įvyko 2018 m. rugpjūčio 9 d. 12.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda), kurio metu visuomenei pristatyti parengti galimybių studijos variantai, atsakyta į pristatymo metu kilusius klausimus.

Per visą susipažinimo su galimybių studija laikotarpį gauti 39 siūlymai, į kuriuos atsakyta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. (4.39.)-R2-2641.

Įvertinus gautus gyventojų siūlymus pritarta I galimybių studijos variantui, kuriuo galima krematoriumo statybos zona nustatoma tik Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, atsitraukiant nuo Vilniaus plento bei krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda per 200 metrų.

 Viešo susirinkimo protokolas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m. rugsėjo 7 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-2641.

**********

Parengta Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos papildymo galimų krematoriumo Klaipėdos miesto ir priemiesčių teritorijoje statybos zonų nustatymo galimybių studija:

Aiškinamasis raštas

Rekomenduojamų krematoriumo statybos zonų schema Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, I var.

Rekomenduojamų krematoriumo statybos zonų schema Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, II var.

Rekomenduojamų krematoriumo statybos zonų schema Klaipėdos mieste ir priemiesčiuose, I var.

Rekomenduojamų krematoriumo statybos zonų schema Klaipėdos mieste ir priemiesčiuose, II var.

Teritorinių galimybių ir apribojimų krematoriumo statybai brėžinys

**********

Parengta Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studija:

Aiškinamasis raštas

Grafinė dalis

Kaštų naudos analizė

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai

 **********

Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos esamos būklės analizė:

Aiškinamasis raštas

Esamos būklės ir plėtros galimybių nustatymo brėžinys

Schemos

 **********

Pradedama rengti Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studija, kurios tikslas – nustatyti Klaipėdos miesto kapinių teritorijų plėtros poreikį ir galimybes nagrinėjamu laikotarpiu bei pasiūlyti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais tinkamiausią kapinių plėtros variantą.

Galimybių studijos rengėjas – UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, 01108 Vilnius.

Galimybių studijos organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams