Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalusis planas

********** 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-172 patvirtino Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) koncepciją. Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/1601) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2010 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD1-1110 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ nusprendė pradėti rengti senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalųjį planą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AD1-2115 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo užduotis,o 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. AD1-2424 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslas - planuoti eismo organizavimą, pėsčiųjų gatves ir suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, faks. (8 46) 41 00 47, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama interneto tinklalapyje / -Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/1601).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Taem urbanistai“, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 52) 78 84 33, faks. (8 52) 78 87 89, www.taemgroup.lt.

Informuojame, kad susipažinti su patvirtinta Detaliojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, gautų pasiūlymų ir išvadų vertinimo motyvais, lėmusiais plano koncepcinių sprendinių parinkimą, plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11.

Pasiūlymus dėl Detaliojo plano galima teikti Planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašomi pranešti savo adresą Detaliojo plano rengėjui.

Apie galimybę susipažinti su parengtais Detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskiru pranešimu.

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos pagrindinis brėžinys

Koncepcijos aiškinamasis raštas

********** 

Parengta Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės, Klaipėdoje, detaliojo plano SPAV ataskaita 

Informuojame, kad parengtas „Senamiesčio centrinės dalies ir Turgavietės, Klaipėdoje, detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau–SPAV) ataskaitos dokumentas.

Planavimo dokumento pavadinimas ir rengimo pagrindas: „Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės, Klaipėdoje, detalusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. birželio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1–1110 „Dėl detaliųjų planų rengimo“).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT–91502 Klaipėda, tel. 8 46 396 008, faks. 8 46 410 051, el. paštas administracija@klaipeda.lt, interneto tinklalapis www.klaipeda.lt.
Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. 8 5 278 84 33, faks. 8 5 278 47 89, el. paštas info@s-strategija.lt, interneto tinklalapis www.s-strategija.lt.

Planuojama teritorija: Senamiesčio centrinė dalis ir turgavietė (plotas apie 12 ha).

Planavimo tikslai: Planuoti eismo organizavimą, pėsčiųjų gatves ir suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Planavimo darbų programa:

Planavimo rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. IV ketv., pabaiga – 2012 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Informuojame, kad visuomenė su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita gali susipažinti nuo 2012 m. spalio 08 d. iki 2012 m. lapkričio 06 d. pas plano organizatorių (Liepų g. 11, Klaipėda, 4aukštas, 420 kab.) ir plano rengėją. Visuomenės supažindinimui eksponuojamas detaliojo plano koncepcijos brėžinys planavimo organizatoriaus patalpose Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda, 4-as aukštas, skelbimų lenta).
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai visuomenė supažindinta su SPAV ataskaita ir detaliojo plano koncepcija, įvyks 2012 m. lapkričio 06 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo dėl SPAV ir jo metu adresu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Klaipėda. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos nepriimami.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, kuris bus skelbiamas parengus detaliojo plano sprendinius, ir jo metu. Apie parengtą Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalųjį planą bus skelbiama atskirai.

 ********** 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD1-1110 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ nusprendė pradėti rengti senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalųjį planą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AD1-2115 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo užduotis, o 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. AD1-2424 patvirtinta planavimo darbų programa (pridedama susipažinti).

Planavimo tikslai – planuoti eismo organizavimą, pėsčiųjų gatves ir suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. pabaigos.

Planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8-46) 396164, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklalapis – www.klaipeda.lt. 

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789, el. paštas: info@s-strategija.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

Saugaus eismo komisijos protokolas

Svarstymo Architektų sąjungoje protokolas

Saugaus eismo komisijos protokolas (2)

Transporto schema (priedas prie protokolo (2)

 ********** 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams