Pradžia
Lt En

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos finansavimas

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos finansavimas

 

Kviečiame teikti paraiškas Jaunimo savanoriškos tarnybos plėtojimo Klaipėdos mieste finansavimo konkursui 2021 m. 

Konkurso finansavimo sąlygos KONKURSO FINANSAVIMO SĄLYGOS

Konkurso tikslas: šia programa siekiama prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Klaipėdos mieste ir finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ JST tvarkos aprašas.

Paraiškų teikimo terminas – vasario 15 d. 17.00 val.

2021 m. prioritetai

Eil. Nr.

Prioriteto aprašymas

1.

Skatinti jaunimo savanorystę Klaipėdos miesto savivaldybėje.

2.

Didinti priimančių organizacijų skaičių Klaipėdos mieste.

 

Finansuojamos veiklos:

  • Socialinio tinklo paskyros „Jaunimo savanoriška tarnyba Klaipėdos mieste“ administravimas;
  • Veiklų, skirtų didinti JST programos žinomumą Klaipėdos mieste, organizavimas;
  • Potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
  • JST proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
  • Savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas.
  • Mentoriaus paslaugų teikimas ir kompetencijų kėlimas priimančioms organizacijoms.
  • Mentoriaus paslaugų teikimas ir kompetencijų kėlimas savanoriams. Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi užpildyti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo jaunimo organizacijų stiprinimo ir jaunimo politikos plėtojimo Klaipėdos mieste paraiškos formą, kurios pagrindu būtų galima įvertinti, kaip teikiamas projektas atitinka pasirinktą prioritetą.

Jaunimo savanoriškos tarnybos plėtojimo Klaipėdos mieste projekto paraiška

Projekto sąmata. Planuojamos išlaidos.

Programos turi būti įgyvendintos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, veikiančios jaunimo politikos srityje ir teikiančios su jaunimo užimtumu susijusias paslaugas, išskyrus savivaldybės biudžetines įstaigas (savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Paraiškų teikimo būdai:

  • naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, jaunimo iniciatyvos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  • Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Konsultacijas dėl projektų paraiškų teikimo teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vyriausioji specialistė Agnė Kovalenkaitė, agne.kovalenkaite@klaipeda.lt  +37060800953

Nuotolinių konsultacijų laikai:

Vasario 1 d. 17.30 val. (registracija agne.kovalenkaite@klaipeda.lt)

Jaunimo iniciatyvų ir programų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Vertinimo kriterijų aprašas

 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams