Pradžia
Lt En

2016-07-28 sprendimai

 

 

DĖL DARBO SUTARTIES SU I. MACEIKIENE NUTRAUKIMO    (T2-185)

DĖL R. MIKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-186)

DĖL Ž. KIŠKIONYTĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-187)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-188)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS „NYKŠTUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-189)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-61 „DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-190)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-191)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-150 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO   (T2-192)

DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-193)

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO    (T2-194)

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-195)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE    (T2-196)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO    (T2-197)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-198)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-199)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-200)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T2-201)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOS MIESTE SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
   (T2-202)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-203)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-272 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-204)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-205)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIŲ MERGINŲ RANKINIO ČEMPIONATO ORGANIZAVIMUI 2017 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE   (T2-206)

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS PROGRAMĄ   (T2-207)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-208)

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-209)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-210)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO SANTYKIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-211)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-352 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-212)

DĖL MARTYNO JANKAUS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO  (T2-213)  
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS PROGRAMĄ  (T2-214)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-273 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE“ PAKEITIMO   (T2-215)


 

 


 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams