Pradžia
Lt En

2016-06-23 sprendimai

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-157)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO   (T2-158)

DĖL DARBO SUTARTIES SU V. V. ŠEPUČIU NUTRAUKIMO   (T2-159)

DĖL DARBO SUTARTIES SU S. KAUPIU NUTRAUKIMO   (T2-160)

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „DANĖS GALERIJA“ LIKVIDAVIMO   (T2-161)

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-162)  
PRIEDAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-163)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI   (T2-164)
PRIEDAS

DĖL PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-165)
PRIEDAS

DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-166)
PRIEDAS

DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   (T2-167)

DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI   (T2-168)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PARAIŠKŲ PARENGIMO PIRKIMUI, JŲ FINANSAVIMUI BEI TOLIMESNIAM ĮGYVENDINIMUI   (T2-169)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 ,,DĖL REGULIARIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-170)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS   (T2-171)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE    (T2-172)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T2-173)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ   (T2-174)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-175)
PRIEDAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO   (T2-176)
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (N)   (T2-177)

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-178)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-179)

DĖL  KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-180)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-181)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-123 „DĖL KLASIŲ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-182)

DĖL VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ IR KOMERCINIŲ PRIEPLAUKŲ STEIGIMO IR REGISTRAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-183)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO    (T2-184)
PRIEDAS 

 

  

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams