Pradžia
Lt En

2016-09-22 sprendimai

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO   (T2-216)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOJE, PRIEŠPILIO G. 5 IR PRIEŠPILIO G. 9, NUOMOS   (T2-217)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO   (T2-218)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KRAŠTOVAIZDŽIO DALIES KEITIMAS IR MELNRAGĖS PARKO ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-219)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-414 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMĄ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-220)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO  (T2-221)  
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINIAME PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 METŲ INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ 2017–2018 METAIS    (T2-222)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-223)

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ KLAIPĖDOS APSKRITIES TERITORIJOJE   (T2-224)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-123 „DĖL KLASIŲ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-225)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-124 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-226)   
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-227)

DĖL PRITARIMO PASAULIO SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATO ORGANIZAVIMUI 2020 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE   (T2-228)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-229)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO       (T2-230)
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO   (T2-231)  

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN    (T2-232)  

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO   (T2-233)   
PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE    (T2-234)  
PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS   (T2-235)   
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-236)  
PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-237)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO“ PAKEITIMO   (T2-238)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-239)

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ KEITIMO   (T2-240)

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ, UGDOMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI BEI ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ VAIKO LANKYTĄ DIENĄ NUSTATYMO   (T2-241)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL J. SKIRPSTAITIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-242)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-243)  
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DALYVAVYMUI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ   (T2-244)  

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TARYBĄ   (T2-245)   

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARYSTEI ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS VEIKLOJE   (T2-246)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-247)  
PRIEDAS

DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-248) 
PRIEDAS

 
 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams