Pradžia
Lt En

2016-04-28 sprendimai

 


2016-04-28

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 11 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T2-92)

DĖL SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS IR KRIZĘ IŠGYVENANČIOMS ŠEIMOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-93)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-94)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-95)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T2-96)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BASTIONO KOMPLEKSO (JONO KALNELIO) IR JO PRIEIGŲ SUTVARKYMAS, SUKURIANT IŠSKIRTINĮ KULTŪROS IR TURIZMO TRAUKOS CENTRĄ BEI SKATINANT SMULKŲJĮ IR VIDUTINĮ VERSLĄ“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-97)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „FUTBOLO MOKYKLOS IR BASEINO PASTATŲ KONVERSIJA (TAIKANT MODERNIAS TECHNOLOGIJAS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS ŠALTINIUS), ĮKURIANT DAUGIAFUNKCĮ PASLAUGŲ KOMPLEKSĄ, SKIRTĄ ĮVAIRIŲ AMŽIAUS GRUPIŲ KVARTALO GYVENTOJAMS IR SPORTO BENDRUOMENEI (PARYŽIAUS KOMUNOS G. 16A)“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-98)

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-99)  
PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-100)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „NAUJO TILTO SU PAKELIAMU MECHANIZMU PER DANĘ STATYBA IR PRIEIGŲ SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-101)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-102)  
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-103)

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO    (T2-104)

DĖL TURTO PERDAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN    (T2-105)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-42 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-106)  

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (N)   (T2-107)   

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS    (T2-108) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T2-109)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-110)  
PRIEDAS

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2016–2018 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO   (T2-111)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO   (T2-112)  
PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO MUGĖJE DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS   (T2-113)

DĖL 2017 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO    (T2-114)

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI   (T2-115)  
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ORO TARŠOS KIETOSIOMIS DALELĖMIS MAŽINIMAS, ATNAUJINAT GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO TECHNOLOGIJAS“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-116)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-117)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO, JOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO     (T2-118)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO   (T2-119)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T2-61 „DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-120)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T2-121)

DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ BEI BANKRUTAVUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ NURAŠYMO    (T2-122)  
PRIEDAS

 

2016-04-29

DĖL KLASIŲ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO   (T2-123)  
PRIEDAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO  (T2-124)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ VYRESNIAISIAIS VYKDYTOJAIS AR ADMINISTRATORIAIS   (T2-125)  
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (T2-126)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTO „KLAIPĖDA – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“ FINANSAVIMO   (T2-127)  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-86 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO  (T2-128) 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams