Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Žemės sklypo Kretingos g. 44, Klaipėdoje, detaliojo plano korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, kuri detaliajame plane pažymėta numeriais 1 ir 3

*********

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD1-2196 "Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo" patvirtinta  žemės sklypo Kretingos g. 44, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr AD1-840 "Dėl žemės sklypo Kretingos g. 44, Klaipėdoje, detaliojo plano pavirtnimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, kuri detaliajame plane pažymėta numeriais 1 ir 3.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD1-2196 "Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo";

Detaliojo plano sprendiniai (pagrindinis bėžinys, aiškinamasis raštas).

**********

Informuojame, kad yra parengti žemės sklypo Kretingos g. 44, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. AD1-840, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje, kuri detaliajame plane pažymėta numeriais 1 ir 3, sprendiniai.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda; informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento vyresnysis patarėjas Vytautas Kovaitis, tel. 8 672 30014, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Plano rengėjas – UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g. 19, 3 korpusas, 341 kab., LT-51230, www.projektuekspertai.lt; projekto vadovė Greta Sakavičienė, tel. 8 672 37683, el. paštas greta.sakaviciene@projektuekspertai.lt.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. AD1-335 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo bei korektūros rengimo tikslų“ ir 2017 m. vasario 7 įsakymas Nr. AD1-337 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, detaliajame plane pažymėtos Nr. 1 ir 3, naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, esant poreikiui koreguoti sklypų ribas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus atliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Detaliojo plano korektūros viešinimo procedūra atliekama supaprastinta tvarka. Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2018-04-27 iki 2018-05-11 (10 darbo dienų) imtinai teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-17-71), Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipeda.lt ir planavimo organizatoriaus patalpose, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt arba TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-17-71) per visą su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti skirtą laiką. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano korektūros rengėjui.

Sprendiniai (aiškinamasis raštas)

Sprendiniai:

Pagrindinis brėžinys;

Susisiekimo infrastruktūros ir eismo organizavimo brėžinys;

Infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinys;

Servitutų nužymėjimo brėžinys;

Želdynų ir želdinių inventorizavimo schema;

Priešgaisrinių vandens hidrantų išsidėstymo schema.

**********

Informuojame, kad pradedama rengti žemės sklypo Kretingos g. 44, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. AD1-840, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, kuri detaliajame plane pažymėta numeriais 1 ir 3.

Su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. AD1-335 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo bei korektūros rengimo tikslų“ ir 2017 m. vasario 7 įsakymu Nr. AD1-337 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ susipažinti galite planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-17-71).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda; informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento vyresnysis patarėjas Vytautas Kovaitis, tel. 8 672 30014, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g. 19, 3 korpusas, 341 kab., LT-51230, www.projektuekspertai.lt; projekto vadovė Greta Sakavičienė, tel. 8 672 37683, el. paštas greta.sakaviciene@projektuekspertai.lt.

Planavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, detaliajame plane pažymėtos Nr. 1 ir 3, naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, esant poreikiui koreguoti sklypų ribas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus atliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Detaliojo plano korektūros rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Detaliojo plano korektūros viešinimo procedūra atliekama supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt arba TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-17-71) per visą su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti skirtą laiką. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Apie galimybę susipažinti su parengtos detaliojo plano korektūros sprendiniais, bus informuota papildomai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano korektūros rengėjui.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiamas žemės sklypo žemės sklypo Kretingos g. 44, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. AD1-840, koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje, kuri detaliajame plane pažymėta numeriais 1 ir 3.

Korektūros rengimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, detaliajame plane pažymėtos Nr. 1 ir 3, naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, esant poreikiui koreguoti sklypų ribas.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2017 m. vasario 6 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo proceso sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo bei korektūros rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  2. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams