Pradžia
Lt En

2016-02-25 sprendimai

 

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T2-31)


DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO   (T2-32)  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ DALININKO KAPITALO DIDINIMO    (T2-33)  
PRIEDAS


DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-34)   


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 192 ,,DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T2-35)


DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „PAŽINK VAKARŲ KRANTĄ“ PARTNERIO TEISĖMIS    (T2-36)  
PRIEDAS


DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN    (T2-37)  


DĖL MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS     (T2-38)   


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T2-39)   


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-22 „DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS    (T2-40)   


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-237 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T2-41)    


DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO    (T2-42)   
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 11 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-43)


DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-44)   


DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „GYNYBINIO IR GAMTOS PAVELDO KELIAI“ PARTNERIO TEISĖMIS    (T2-45)   


DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS  (T2-46)   
PRIEDAS


DĖL LAUKO APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN   (T2-47)   


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-349 „DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO“ PAKEITIMO    (T2-48)   


DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN     (T2-49)   
PRIEDAS


DĖL  KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-272 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“
PAKEITIMO   (T2-50)   


DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMISIJĄ     (T2-51)  


DĖL PRITARIMO DALYVAUTI REGIONO PROJEKTE „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRAVIMAS IR PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE“    (T2-52)   
PRIEDAS


DĖL PAPLŪDIMIO INVENTORIAUS KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠIESIEMS PAPLŪDIMIAMS ĮRENGIMO TIEKĖJO PARINKIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO    (T2-53)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS


DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUI     (T2-54)


DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVAMS    (T2-55)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB ,,KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO    (T2-56)  
PRIEDAS 
 
 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams