Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas trimečių kultūros ir meno projektų finansavimui

Kviečiame teikti paraiškas trimečių kultūros ir meno projektų finansavimui

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno programų projektų finansavimo konkursui 2021 m. Programos projektas – trejų metų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – teikti sistemingas paslaugas arba sukurti ilgalaikį kultūros produktą, skirtą Klaipėdos visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

Konkursui priimami šių programų projektai:

Jūrinių tradicijų puoselėjimas ir sklaida;

Klaipėdoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai;

Muzikinių programų rėmimas;

Teatrinio meno sklaida;

Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas).

Paraiškų teikimo terminas – spalio 29 d.

 

 

Dokumentų formos:

KULTŪROS AR MENO PROGRAMOS „JŪRINIŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDA“  PROJEKTO PARAIŠKA

KULTŪROS AR MENO PROGRAMOS „KLAIPĖDOJE RENGIAMI TĘSTINIAI TARPTAUTINIAI MENO RENGINIAI“  PROJEKTO PARAIŠKA

KULTŪROS AR MENO PROGRAMOS „MUZIKINIŲ PROGRAMŲ RĖMIMAS“  PROJEKTO PARAIŠKA

KULTŪROS AR MENO PROGRAMOS „TEATRINIO MENO SKLAIDA“  PROJEKTO PARAIŠKA

KULTŪROS AR MENO PROGRAMOS „VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARPDISCIPLININIS MENAS“  PROJEKTO PARAIŠKA

KULTŪROS AR MENO PROJEKTO SĄMATA (PLANUOJAMOS IŠLAIDOS)

KULTŪROS AR MENO PROJEKTO SĄMATA (PLANUOJAMOS PAJAMOS)

Paraiškų teikimo būdai:

  • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Klientų aptarnavimo skyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškas gali teikti: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Kilus klausimams dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja Kultūros skyrius.

 

KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKA

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content