Pradžia
Lt En

Europos jaunimo sostinės taryba

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. M-62 ,,Dėl Europos jaunimo sostinės 2021 m. tarybos sudarymo" yra sudaryta Europos jaunimo sostinės 2021 m. taryba bei jos sudėtis:

1. Deividas Petrolevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas (pirmininkas);

2. Kornelija Bajorūnė, jaunimo atstovė, nepriklausanti Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai;

3. Danguolė Dambrauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja;

4. Arvydas Cesiulis, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas;

5. Laurynas Gečius, jaunimo atstovas, priklausantis Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai;

6. Paulius Kavoliūnas, jaunimo atstovas, nepriklausantis Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai;

7. Audrius Paulauskas, jaunimo atstovas, priklausantis Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai;

8. Agnė Rudytė, jaunimo atstovė, nepriklausantis Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai;

9. Irma Vilutytė, jaunimo atsovė, priklausanti Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai. 

 

Sekretorė - Aistė Valadkienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės Jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė)

Europos jaunimo sostinės tarybos funkcijos:

  • teikti rekomendacijas viešo konkurso būdu renkamo EJS 2021 projekto vadovo atrankos kriterijams ir atitikčiai EJS 2021 numatytiems reikalavimams
  • inicijuoti EJS 2021 atrankos komiteto narių viešą konkursą bei tvirtina šio komiteto sudėtį;
  • nagrinėti EJS 2021 metinį įgyvendinimo planą ir teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus EJS 2021 projekto vadovui dėl įgyvendinamų priemonių;
  • analizuoti EJS koordinuojančios institucijos, Savivaldybės rengiamas programas, jų finansavimo sąmatas ir teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus atrinktam EJS 2021 projekto vadovui dėl programų įgyvendinimo, EJS 2021 biudžeto lėšų panaudojimo prioritetų ir tikslingumo;
  • nagrinėti pusmečio ir (arba) metines EJS 2021 veiklos ir finansines ataskaitas, kurias rengia EJS 2021 koordinuojanti institucija ar organizacijos;
  • teikti rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl EJS 2021 veiklos vertinimo kriterijų nustatymo, vadovaujantis Nuostatų 4 punkte nurodytais dokumentais, ir jos prieduose pateiktu vertinimo procesu ir vertinimo indikatoriais;
  • teikiti rekomendacinio pobūdžio siūlymus ir rekomendacijas dėl vietos, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo, nacionalinių bei tarptautinių organizacijų siūlomų renginių įgyvendinimo Klaipėdoje EJS 2021 įgyvendinimo kontekste;
  • užtikrinti, kad detalizuojant, įgyvendinant bei vertinant EJS 2021 dalyvautų jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neorganizuotas, struktūroms nepriklausantis jaunimas, atskirties grupėms priskiriamas jaunimas, NVO sektorius, bendruomenės, švietimo bei kultūros įstaigos, jaunimo politikos formuotojai, tarptautiniai, nacionaliniai ir regioniniai partneriai ir kiti partneriai, organizacijos;
  • ne rečiau kaip kartą per metus teikti EJST veiklos ataskaitą visuomenei, viešai ją skelbia lietuvių bei anglų kalbomis EJS 2021 interneto svetainėje.

EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS TARYBOS NUOSTATAI

EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

MERO POTVARKIS

2022-03-07 Posėdžio darbotvarkė

PROTOKOLAI LIETUVIŲ KALBA:

2019-09-19  2019-12-23 2020-04-27 2021-02-08  
 2019-10-08  2020-02-04 2020-04-28 2021- 04-01  
 2019-10-21  2020-02-26  2020-05-05 2022-01-13  
 2020-05-21  2020-08-03  2020-12-01 2022-02-28  
     

2022-03-07

 
     

2022-09-13

 

PROTOKOLAI ANGLŲ KALBA: 

2019-09-19  
2019-10-08  
   

Europos jaunimo sostinės tarybos patvirtinti dokumentai

1. Jaunimo reikalų tarybos motyvacinė ir kompensacinė tvarka

Projekto ataskaitos:

1. I ketvirčio ataskaita;

2. 2020 m. I pusmečio ataskaita;

3. 2020 m. III ketvirčio ataskaita

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content