Pradžia
Lt En

2019-05-30

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (T2-125)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO SKYRIMO (T2-126)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO (T2-127)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (T2-128)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (T2-129)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T2-130)

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (T2-131)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-132)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-181 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T2-133)

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-134)
PRIEDAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO NEATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO (T2-135)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINIŲ SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T2-136)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS VALDYBĄ (T2-137)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-138)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-139)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-140)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-141)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KOMISIJOS SUDARYMO (T2-142)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO DELEGAVIMO Į IŠORINIO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOMISIJĄ (T2-143)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (T2-144)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-145)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-146)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T2-147)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-148)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-74 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-149)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (T2-150)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-257 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-151)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMO PSO EUROPOS SVEIKŲ MIESTŲ TINKLO VII FAZĖJE (T2-152)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-46 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-153)
PRIEDAS

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (T2-154)

DĖL DARBO SUTARTIES SU VAIDA KAIKARIENE NUTRAUKIMO (T2-155)

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (T2-156)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-157)
PRIEDAS

DĖL 2020 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (T2-158)

DĖL PRAŠYMO ATLEISTI NUO ŽEMĖS MOKESČIO ARBA JĮ SUMAŽINTI (T2-159)

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-160)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES SUDARYMO (T2-161)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T2-162)

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T2-163)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-164)
PRIEDAS

DĖL 2020 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (T2-165)

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams