Pradžia
Lt En

2019-03-21

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITAI (T2-54)
PRIEDAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO DIDŽIOJO ELINGO METAIS (T2-55)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-337 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-56)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-57)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-130 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (T2-58)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-245 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS AR JŲ DALIS PATEIKIMO“ PAKEITIMO (T2-59)

DĖL ŠVENTAPILĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (T2-60)
PRIEDAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T2-61)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-62)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-63)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-64)

DĖL SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOMS ŠEIMOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-65)
PRIEDAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANTIEMS VAIKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-66)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-67)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-68)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-69)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-70)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T2-71)
PRIEDAS

DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-72)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS DALININKO KAPITALĄ (T2-73)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS DALININKO KAPITALĄ (T2-74)

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T2-75)
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (T2-76)

DĖL RENALDO KULIKAUSKO IR KITŲ PAREIŠKĖJŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ, PRIPAŽINTŲ PETICIJA (T2-77)

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams