Pradžia
Lt En

2018-06-28

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI (T2-121)

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTUI (T2-122) 
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „MĖLYNOSIOS EKONOMIKOS STARTUOLIŲ LABORATORIJA“ PARTNERIO TEISĖMIS (T2-123)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-387 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-124)
PRIEDAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (T2-125)

DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠUOJU TRANSPORTU JŪROS ŠVENTĖS METU (T2-126)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 ,,DĖL REGULIARIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-127)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2020 METŲ PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-128)
PRIEDAS

DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (T2-129)

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE (T2-130)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-181 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-131)
1 PRIEDAS        2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-132)

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-133)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-134)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-135)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-136)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR.T2-30 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-137)
PRIEDAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-138)

DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-139)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-140)

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-141)

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (T2-142)

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T2-143)
PRIEDAS

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „DANĖS KRANTINĖS“ (T2-144)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-145)
PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-146)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO DALIES PARDAVIMO (T2-147)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-148)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-149)

DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI(T2-150)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS REGIONAS“ KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2019–2021 METŲ PROGRAMAI IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2019–2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTUI (T2-151)
1 PRIEDAS       2 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T2-152)
PRIEDAS

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams