Pradžia
Lt En

2014-11-27 SPRENDIMAI

 

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 2101/0039:1105, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T2-287) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS G. 3, KLAIPĖDOJE, KADASTRO NUMERIS 2101/0039:397, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO, NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO   (T2-288)

 

DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO   (T2-289) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-70 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-290) 
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-12-04  Nr. 2014-18879

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-291)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-292)  
Paskelbta TAR 2014-12-04  Nr. 2014-18880 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO  (T2-293)  
PRIEDAS 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-138 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ AUTOMOBILIŲ NUVEŽIMO IR SAUGOJIMO PASLAUGŲ TVARKOS IR KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (T2-294)  
Paskelbta TAR 2014-12-04  Nr. 2014-18881 

 

DĖL MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS MOKĖJIMO DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T2-295)  
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-12-04  Nr. 2014-18882 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-296) 
Paskelbta TAR 2014-12-04 Nr. 2014-18883 

 

DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS  (T2-297)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-298) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-12-04  Nr. 2014-18910 

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ VISUOTINIAME NEEILINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO  (T2-299)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-300)

 

DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTUI  (T2-301)  
PRIEDAS 

 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-302) 
PRIEDAS 

 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽUVĖDRA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-303)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T-304)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-305) 
PRIEDAS 

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DALYVAVIMUI 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO EUROPOS KULTŪROS PAVELDO, KULTŪROS IR MENŲ ĮVAIROVĖS SKATINIMO PROGRAMOJE   (T2-306)


DĖL 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-10/V7-52 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO  (T2-307) 
PRIEDAS 

 

 

 

2014-11-27 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content