Pradžia
Lt En

2022-07-21

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"    

DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (T1-184)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

2. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (T1-167)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

3. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE NUSTATYMO (T1-172)
PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-180)

5.DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-173)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (T1-186)
1 PRIEDAS    2 PRIEDAS

7. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-179)
PRIEDAS 

8.DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO (T1-185)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   4 PRIEDAS   

9. DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-174)
PRIEDAS  

10.DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. 1-422 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TARIFŲ  NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-175) 
PRIEDAS  

11.DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-197 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-177)
PRIEDAS  

12. DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS PAPILDOMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE (T1-178)
PRIEDAS  

13. DĖL PRITARIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOSE, KAI VIDURINIS UGDYMAS NEORGANIZUOJAMAS NERINGOS SAVIVALDYBĖJE, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI  (T1-169)

14.DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-170)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-182)

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-183)

17. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-168)
PRIEDAS

18. DĖL PAMINKLO „INKARAS – ŠIRDIS“ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-187)
PRIEDAS   

19.  DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-171)

20. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PALĖPĖS DALIES PARDAVIMO (T1-176)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

21. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-181)

22. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ (T1-188)
PRIEDAS   

 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS DĖL PROJEKTO „KLAIPĖDA – EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖ 2021“ (TAS-150)

___________________________

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL MOGILIOVO GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO  (T1-106)   
1 PRIEDAS     2 PRIEDAS     3 PRIEDAS     4 PRIEDAS           5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-150)   
PRIEDAS    

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content