Pradžia
Lt En

2013-09-25 SPRENDIMAI

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO   (T2-223)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO    (T2-224)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO   (T2-225)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO    (T2-226)

 

DĖL GYVENAMŲJŲ  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO TERITORIJOS, RIBOJAMOS JŪRININKŲ PR., ŠILUTĖS PL., SMILTELĖS G. IR LIUBEKO G., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO    (T2-227)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠILUTĖS PL. 81, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T2-228)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SKINIJOS G. 1, KLAIPĖDOJE, BEI JO GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-229)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BUVUSIAME PAUPIŲ KAIME, KLAIPĖDOJE (KAD. NR. 2101/0036:162), DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-230)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BUV. TAURALAUKIO K., KLAIPĖDOJE (KAD. NR. 2101/0039:379), DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO     (T2-231)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-232)
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-233)
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    (T2-234)
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL MOTERIMS IR MOTERIMS SU VAIKAIS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE, PREKYBOS ŽMONĖMIS, PROSTITUCIJOS, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T2-235)
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL ANDRIAUS MARTAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE   (T2-236)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL ISAKO RIULFO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE    (T2-237)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KALĖDINIŲ IR NAUJAMETINIŲ RENGINIŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T2-238)
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS UOSTO KELEIVIŲ TERMINALO LIKVIDAVIMO    (T2-239)

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PASTATO, ADRESU TAIKOS PR. 76, ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-240)

 

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) PATALPAS   (T2-241)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-01-27 SPRENDIMO NR. T2-24 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" IR JĮ PAPILDŽIUSIO SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS  (T2-242)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KAINOS UŽ VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGOS INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMĄSI NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO   (T2-243)
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T2-80 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2012–2014 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO   (T2-244)
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS MIESTO SKĘSTANČIŲJŲ GELBĖJIMO TARNYBAI VYKDYTI FIZINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMO VEIKLĄ IR ŠIOS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO KAINOS NUSTATYMO   (T2-245)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-422 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO KLAIPĖDOS MIESTE TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   (T2-246)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ TAISYMO   (T2-247)

 

DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO   (T2-248)

 

DĖL PRITARIMO SUTARČIŲ PROJEKTAMS   (T2-249)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS    (T2-250)

 

DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ IR OBJEKTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO   (T2-251)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PAKEITIMO   (T2-252)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠVYTURIO G. 2, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS    (T2-253)

 

DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO   (T2-254)
PRIEDAS

 

DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO    (T2-255)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO(T2-256)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO T2-216 „DĖL KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-257)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-10-04

 

 

 

 

 

2013-09-25 Posėdžio protokolas

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content