Pradžia
Lt En

2016-03-31 sprendimai

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-57)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO    (T2-58)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-59)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-22 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO   (T2-60)

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 METAIS ATASKAITOMS   (T2-61)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-55 „DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVAMS“ PAKEITIMO   (T2-62)

DĖL DARBO SUTARTIES SU A. KASNAUSKIENE NUTRAUKIMO   (T2-63)

DĖL DARBO SUTARTIES SU J. L. BUTKIENE NUTRAUKIMO   (T2-64)

DĖL J. ŠLAJIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-65)

DĖL V. KAIKARIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS  (T2-66)

DĖL G. POCIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-67)

DĖL KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-68)   
PRIEDAS

DĖL PAGALBOS Į NAMUS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-69)  
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-307 „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-70)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO    (T2-71)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2016–2018 METŲ PROGRAMAI IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PASIRAŠYMUI   (T2-72)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO   (T2-73)  
PRIEDAS

DĖL LEIDIMO NUOMOTIS TRANSPORTO PRIEMONES   (T2-74)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI „DANĖ“ PAKEITIMO   (T2-75)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI    (T2-76)

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI REGIONO PROJEKTE „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS KLAIPĖDOS MIESTE“   (T2-77)  
 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO STATYBA“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-78)

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ   (T2-79)

DĖL PROJEKTO „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMO   (T2-80)  
PRIEDAS

DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS ŽEMĖS SKLYPĄ KLAIPĖDOJE, PAJŪRIO G. 7, KADASTRO NR. 2101/0039:367, PATEIKIMO    (T2-81)

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DUBYSOS G. 10, DALIES PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS
   (T2-82)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DUBYSOS G. 10, DALIES NUOMOS IR ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-83)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOJE, PRIEŠPILIO G. 4 IR PRIEŠPILIO G. 6, NUOMOS   (T2-84)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-85)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-86)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-345 „DĖL JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   (T2-87)

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ LIKVIDAVIMO   (T2-88)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    (T2-89)  
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TOLIMESNEI NARYSTEI BALTIJOS BURIAVIMO ASOCIACIJOJE   (T2-90)
PRIEDASJūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams