Pradžia
Lt En

2013-05-30

 

 

DĖL KLAIPĖDOS „GUBOJOS“ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO DĖL KLAIPĖDOS „GUBOJOS“ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO   (T2-114)

1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-115)

PRIEDAS

 

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-116)

PRIEDAS

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-222 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-117)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO   (T2-118)

PRIEDAS

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-119)

 

DĖL 2014 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO   (T2-120)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL 2014 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO   (T2-121)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO   (T2-122)

PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO SAVININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI TURTO PERDAVIMO   (T2-123)

 

DĖL PRITARIMO STATINIŲ STATYBOS RIBŲ IR ZONŲ TIKSLINIMUI   (T2-124)

PRIEDAS

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO   (T2-125)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-126)

PRIEDAS

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DARŽŲ GATVĖS NUO AUKŠTOSIOS IKI TILTŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJA (RESTAURAVIMAS)“ ĮGYVENDINIMUI   (T2-127)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ    (T2-128)

1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL SPORTO ŠAKŲ, FINANSUOJAMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO ĮSTAIGOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-129)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 M. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO   (T2-130)

PRIEDAS

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. 198 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GELBĖJIMO STOTIES NAUJO PAVADINIMO IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ 3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS    (T2-131)

 

DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO   (T2-132)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-133)

PRIEDAS

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T2-134)

1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS (N)   (T2-135)

 

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO LIEPŲ G. 7, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE    (T2-136)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEKILNOJAMOJO TURTO KRETINGOS G. 38, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBUS  (T2-137) 

 

DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS  PATALPOS NUOMOS MOKESČIO   (T2-138)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T2-171 „DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, NEPRISKIRTŲ SOCIALINIO BŪSTO FONDUI, NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-139)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.  KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-101 „DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINO BŪSTO FONDO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO   (T2-140)

Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2013-06-07

 

DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIŲ, ESANČIŲ IŠ DALIES PRIVATIZUOTUOSE BUTUOSE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI    (T2-141)

 

DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO, ATNAUJINIMO IR SUDARYMO   (T2-142)

 

 

 

 

 

 2013-05-30 Tarybos posėdžio protokolas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading