Pradžia
Lt En

2015-04-14

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-50)


DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIO PATVIRTINIMO   (T2-51)
Paskelbta TAR 2015-04-17 


DĖL SKOLOS NURAŠYMO  (T2-52)


DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ KLAIPĖDOS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T2-53)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-04-17  

 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO   (T2-54)  
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-04-17  


DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO   (T2-55)  
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-04-17  


DĖL KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-56)  
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „TRAUKINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-57)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-58)  
PRIEDAS 

 

DĖL PINIGINIŲ PREMIJŲ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTAMS UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-59)  
PRIEDAS

 

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS  (T2-60)  
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2015-04-24


DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO   (T2-61)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  
Paskelbta TAR 2015-04-17  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI   (T2-62)  
PRIEDAS 

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ  PROGRAMOS PROJEKTUI   (T2-63)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-04-17  

 

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI   (T2-64)  
PRIEDAS

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO   (T2-65)  
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-04-17 
 

 

DĖL PRITARIMO KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI   (T2-66)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-67) 
Paskelbta TAR 2015-04-17  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   (T2-68)  
Paskelbta TAR 2015-04-17  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-50 „DĖL PROJEKTO „VISUOMENINIŲ RENGINIŲ INFRASTRUKTŪROS BUVUSIOJE PILIES TERITORIJOJE SUFORMAVIMAS: KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO RYTINĖS KURTINOS ATKŪRIMAS BEI ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ DAŽŲ (KURO) SANDĖLIO PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO   (T2-69)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-70)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-71)  
Paskelbta TAR 2015-04-17  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-347 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-72) 
PRIEDAS


DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI   (T2-73)  
PRIEDAS  
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2015-04-24  

 

 


2015-04-14 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams