Pradžia
Lt En

2018-02-21

 

DĖL DARBO SUTARTIES SU E. KVEDERIU NUTRAUKIMO (T2-19)

DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (T2-20)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (T2-21)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T2-22)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (T2-23)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-24)

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T2-25)
PRIEDAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBĄ (T2-26)

DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T2-27)
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (T2-28)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-29)

DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T2-30)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-297 „DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKYRIMO“ PAKEITIMO (T2-31)

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO VEIKLOS OPTIMIZAVIMO PRIEMONIŲ 2018–2019 METŲ PLANO PROJEKTUI (T2-32)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-298 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-33)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO NUO PARYŽIAUS KOMUNOS G. IKI JONO KALNELIO TILTELIO ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (T2-34)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-35)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO   (T2-36)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS


DĖL ATLEIDIMO VŠĮ „MAŽŲJŲ PASAULIS“ NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ   (T2-37)


DĖL ASOCIACIJOS LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ   (T2-38)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO   (T2-39)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-215 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-40)


DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   (T2-41) 
PRIEDAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-42)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-43)

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-44)

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T2-45)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-46)

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams