Pradžia
Lt En

2018-05-31

 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-94)
PRIEDAS

DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU VALSTYBINEI VAIKŲ IR JAUNIMO TEISIŲ APSAUGOS FUNKCIJAI ĮGYVENDINTI (T1-95)

DĖL LEIDIMO NATO ŠALIŲ TARPTAUTINIŲ JŪRINIŲ PRATYBŲ „BALTOPS’18“ KARIAMS NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS VIEŠUOJU TRANSPORTU IR LANKYTIS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUJE (T1-96)

DĖL PRANCŪZIJOS ADMINISTRAVIMO KLAIPĖDOS KRAŠTE ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T1-97)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-334 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ STATUSO“ PAKEITIMO (T1-98)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO (T1-99)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI (T1-100)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-101)

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (T1-102)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL 2019 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (T2-103)

DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (T2-104)
PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS JONINIŲ ŠVENTĖJE IR TARPTAUTINIAME FOLKLORO FESTIVALYJE „PARBĖG LAIVELIS“ DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS (T2-105)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-171 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (T2-106)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (T2-107) 
PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T2-108)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ APGYVENDINIMO (T2-109)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-110)
PRIEDAS

DĖL LEIDIMO ATLIKTI PASTATO DEBRECENO G. 48, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ IR PAKEISTI PASKIRTĮ (T2-111)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T2-112)
PRIEDAS

DĖL APMOKĖJIMO UŽ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-113)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T2-114)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-115)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIŲ PASTATŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIŲ PARDAVIMO (T2-116)

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T2-117)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO (T2-118)

DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ATLIKTI JURIDINIO ASMENS DALYVIO KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ IR PAREIGŲ VYKDYMĄ ASOCIACIJOJE KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE (T2-119)

DĖL 2019 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (T2-120)

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams