Pradžia
Lt En

2018-03-29

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29–30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  

 

1.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T1-72)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

2.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS (T1-65)
PRIEDAS

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-109 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ PAKEITIMO (T1-53)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4.  DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-44) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS          3 PRIEDAS     4 PRIEDAS      5 PRIEDAS      6 PRIEDAS     7 PRIEDAS

5.  DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-61)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS          4 PRIEDAS

6.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-46) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 

7.  DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI BEI VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO   (T1-60)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS          7 PRIEDAS    8 PRIEDAS

8.  DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO (T1-49)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS          7 PRIEDAS

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES B TERITORIJOS (TARP PAJŪRIO G., KELIO A13, LIEPŲ G. IR DANĖS UPĖS) SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO (T1-47) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-69)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

11.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-48)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

12.  DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-50)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

13.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-62)
PRIEDAS

14.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-63)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15.  DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-64)
PRIEDAS

16.  DĖL DALYVAVIMO MĖLYNOSIOS VĖLIAVOS PROGRAMOJE    (T1-51)  
PRIEDAS

17.  DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-52)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

18.  DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO (T1-56)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19.  DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-57)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

20.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-58)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

21.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-59)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

22.  DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-66)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-68)
PRIEDAS

24.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T1-71)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

25.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-55)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

26.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-342 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-67)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

27.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-70)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

 SPRENDIMO PROJEKTAS TEIKIAMAS TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

 DĖL DARBO SUTARTIES SU DANUTE ZIBULSKIENE PASIBAIGIMO (T1-73)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI,NAUDOJIMO KITAI SOACIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMU NR.T2-103, PAKEITIMO

DĖL KLAIPĖDOS M.SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMU NR.T2-179, PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (T1-54)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

 

 

PROTOKOLAS 2018-03-29 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams