Pradžia
Lt En

2018-09-27

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-196)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 TITULUI GAUTI (T2-197)
PRIEDAS

DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (T2-198)

DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T2-199)
PRIEDAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-200)
PRIEDAS

DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-201)
PRIEDAS

DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T2-202)

DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-203)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-204)
PRIEDAS

DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T2-205)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITAI (T2-206)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO (T2-207)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (T2-208)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRIAMŲ LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-209)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-210)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-211)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL STASIO VAITEKŪNO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T2-212)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-261 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-213)

DĖL KLAIPĖDOS SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO STATYBOS, VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (T2-214)
PRIEDAS

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T2-215)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T2-216)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-217)

DĖL PASTATO – SPORTO SALĖS KRETINGOS G. 44, KLAIPĖDOJE, PASKIRTIES PAKEITIMO (T2-218)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T2-219)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-220)
PRIEDAS

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams