Pradžia
Lt En

2019-06-20

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 20–21 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2016–2018 METŲ ATASKAITAI (T1-149)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-169)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS IEVOS SIMONAITYTĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-178)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-177)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-180)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-181)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-182)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO (T1-188)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS        3 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-189)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS      5 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-190)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS      5 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-166)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

12. DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-170)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-185)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-165)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS              5 PRIEDAS       6 PRIEDAS          7 PRIEDAS

15. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-164)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-69 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-171)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-51 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-172)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

18. DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-175)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19. DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-176)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

20. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (T1-168)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS      6 PRIEDAS       7 PRIEDAS

21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-161)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-167)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „SBTF“ (T1-173)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS        3 PRIEDAS

24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO DALIŲ PARDAVIMO (T1-174)
PRIEDAS

25. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-179)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

----------------------------

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ 

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (T1-195)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-196)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 PROTOKOLAS (T-9)

 

 

 

  

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams