Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Nevyriausybinių organizacijų taryba

NVO taryba – prie Savivaldybės tarybos visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas, kurio tikslas yra skatinti NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos nevyriausybinių organizacijų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
2. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualių klausimų sprendimo;
3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo;
4. kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie savo veiklą;
5. informuoja visuomenę apie NVO tarybos tikslus ir veiklą;
6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
 
Tarybos nuostatai  
SPRENDIMAS „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Klaipėdos miesto savivaldybės svetainės skiltyje „Gyventojui“ yra paskelbta Klaipedos mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų duomenų bazė: https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/nevyriausybines-organizacijos/2040

Kviečiame visas mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas susipažinti su skelbiama informacija ir esant poreikiui atnaujinti duomenis bei svetainės skyrelyje nurodytu elektroniniu paštu viesiejirysiai@klaipeda.lt pranešti informaciją apie Jūsų organizacijos veiklos sritis ir teikiamas paslaugas.


Tarybos nariai:

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija/institucija, pareigos

Kontaktai

1.

Aistė Valadkienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės Jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė).

Tel. 8 684 954 28, (8 46) 39 60 64 

el. p. aiste.valadkiene@klaipeda.lt 

2.

Arūnas Andziulis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys.

Tel. 8 686 211 47  

el. p. arunas.andziulis@klaipeda.lt 

3.

Zita Čekanauskienė Asociacijos Klaipėdos miesto socialiai remtinų gyventojų klubo „Rūta“ pirmininkė.

Tel. 8 645 325 88

el. p. zzone@gmail.com

4.

Roma Fabijonavičiūtė-Genienė BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.

Tel.  8 657 900 04 

el. p. geniene.roma@gmail.com

5.

Romaldas Idzelevičius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys.

Tel. 8 699 520 47,  

el. p. romaldas.idzelevicius@klaipeda.lt 

6.

Dalia Jakulytė Vakarų Lietuvos tėvų forumo tarybos narė.                               

Tel. 8 682 124 12  

el. p. dalija333@gmail.com 

7.

Liudvika Kuzminčiūtė Asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė.                                

Tel. 8 698 239 35

el. p. klaipedoszalieji@gmail.com 

8.

Saulius Liekis Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ narys.                              

Tel. 8 681 132 22

el. p. liekiss@gmail.com 

9.

Sigita Muravjova Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Tel. (8 46) 39 61 67 

el. p. sigita.muravjova@klaipeda.lt 

10.

Daiva Palubinskaitė VšĮ „Auksinė ginsvė“ direktorė.                                                  

Tel. 8 614 838 57

el. p. ginsve@gmail.com 

11.

Andrius Petraitis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto narys.

Tel. 8 657 901 44

el. p. andrius.petraitis@klaipeda.lt 

12.

Vytis Radvila Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto narys.

Tel. 8 620 219 15 

el. p. vytis.radvila@klaipeda.lt 

13.

Renata Razgienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė.                               

Tel. (8 46) 39 60 64

el. p. renata.razgiene@klaipeda.lt 

14.

Sandra Sirutienė Asociacijos visuomeninio judėjimo „Permainų Klaipėda“ tarybos narė.

Tel. 8 675 071 51   

el. p. sandra.sirutiene@gmail.com 

15.

Jolanta Skrabulienė VšĮ Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Svetliačiok“ Dienos socialinės globos skyriaus vedėja.

Tel. 8 650 270 94

el. p. j.skrabuliene@gmail.com,

el. p. jolanta.skrabuliene@klaipeda.lt 

16.

Irena Julija Toliušienė VšĮ Senjorų šokių kolektyvo „Zunda“ pirmininkė.

Tel. 8 685 080 10

el. p. tszunda@inbox.lt 

17.

Agnė Zabrynaitė Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ tarybos narė.

Tel. 8 616 036 20

el. p. mewere@gmail.com 

18.

Vaida Raugelė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė.

Tel.  8 655 679 59

    el. p. vaida.raugele@klaipeda.lt 

Tarybos pirmininkė - Sandra Sirutienė, tel. nr.  8 675 071 51, el. p. sandra.sirutiene@gmail.com 

Tarybos sekretorė - Jurgita Šekštėnienė tel. nr. 8 46 39 63 02, el. p. Jurgita.Seksteniene@klaipeda.lt 


Darbotvarkė:

2015 m. ataskaita     2016 m. ataskaita      2017 m. ataskaita       2018 m.  ataskaita   2019m./2020 m. ataskaita  

2021 m. ataskaita

Posėdžių protokolai:

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.  2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.
2014-11-12   2015-01-14    2016-03-03 2017-01-12    2018-01-18    priedas   2019-03-28  2020 01 31 2021 01 27
  2015-02-24   priedas        2017-02-09   2018-03-22

2019-10-04 priedas

2020 03 18

 2021 03 23
  1 priedas     2016-01-21  2017-03-09      2018-04-12    2020 08 25  2021 03 29
  2 priedas 

1 priedas   

2 priedas   

2017-09-26          2018-06-21      2020 10 06  2021 04 21
  3 priedas    2016-05-20 2017-11-16 2018-11-08     2020 12 28 2021 05 12
  4 priedas      2016-06-29    2018-06-27 priedas     2021 05 25
  5 priedas  1 priedas           2021 07 19
  2015-03-24     2–3 priedai         2021 09 28
  2015-08-24   4 priedas          2021 08 19
  2015-10-15     2016-09-29            2021 09 29
  2015-11-25   1 priedas          
  2015-12-10 2 priedas           
    2016-11-17          
    2016-12-15           
    1 priedas            
    2 priedas          

 


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams