Pradžia
Lt En

Nevyriausybinių organizacijų taryba

NVO taryba – prie Savivaldybės tarybos visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas, kurio tikslas yra skatinti NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos nevyriausybinių organizacijų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
2. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualių klausimų sprendimo;
3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo;
4. kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie savo veiklą;
5. informuoja visuomenę apie NVO tarybos tikslus ir veiklą;
6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
 
Tarybos nuostatai

Klaipėdos miesto savivaldybės svetainės skiltyje „Gyventojui“ yra paskelbta Klaipedos mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų duomenų bazė: /lit/Nevyriausybines-organizacijos/6330676

Kviečiame visas mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas susipažinti su skelbiama informacija ir esant poreikiui atnaujinti duomenis bei svetainės skyrelyje nurodytu elektroniniu paštu milda.milbutaite@klaipeda.lt  pranešti informaciją apie Jūsų organizacijos veiklos sritis ir teikiamas paslaugas.


Tarybos nariai

Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių vardas pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Greta Seiliūtė VšĮ šokio teatro „PADI DAPI Fish“ vadybininkė

padidapifish@gmail.com

8672 29267

Jurgita Choromanskytė

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto narė

jurgita.choromanskyte@klaipėda.lt

8698 77465

Aistė Andruškevičiūtė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė

aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt

8 46 39 60 64

Edgaras Jefimovas Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“  narys

edgajafka@gmail.com

8 653 63376

Stasys Miliukas Klaipėdos miesto  pagyvenusių žmonių asociacijos narys

Stasys.miliukas@gmail.com

8698 73565

Alfonsas Vildžiūnas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narys

Alfonsas.Vildziunas@klaipeda.lt

8616 29588

Arūnas Barbšys Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto narys

arunas.barbsys@klaipeda.lt

8686 55803

Tatjana Fedotova Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė

tatjana.fedotova@klaipeda.lt

8656 76420

Roma Fabionavičiūtė-Genienė BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė“ direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

geniene.roma@gmail.com

8 657 90004

Evelina Gulijeva VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centro direktorė

direktore@kspic.lt

8645 49444

8 46 211283

Asta Dirgėlienė BĮ Klaipėdos „ Gintaro“ sporto centro direktorė

klaipeda@gintarosc.lt

846 410953

Lina Šukytė-Korsakė Klaipėdos apskrities nevaisingų šeimų bendrijos pirmininko pavaduotoja

linasukyte@gmail.com

8684 79313

Liudvika Kuzminčiūtė Asociacijos „Klaipėdos žalieji“ pirmininkė

klaipedoszalieji@gmail.com

869823935

Jolita Šlajienė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos direktorė

jolita.slajiene@gmail.com

34 61 27

8 46 345831

Renolda Senavaitienė   Nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Klaipėdos piliečiai“ pirmininkė

senavaitiene@yahoo.com

868148155

Tomas Meškinis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys

tomas.meskinis@klaipeda.lt

8601 00 360

Irma Radavičiūtė Klaipėdos universiteto studentų sąjungos viceprezidentė

radaviciuteirma@gmail.com

8604 95022

Dainius Šilingas VšĮ „Asmenybės ugdymas“ direktorius

dainius.silingas@gmail.com

8621 99530

Tarybos pirmininkė - Renolda  Senavaitienė tel. nr.  8 681 48155 el. p. senavaitiene@yahoo.com

Tarybos sekretorė - Jurgita Šekštėnienė, tel. nr. (8 46) 39 63 02, el. p. jurgita.seksteniene@klaipeda.lt. 


Darbotvarkė

 

2015 m. ataskaita     2016 m. ataskaita      2017 m. ataskaita       2018 m.  ataskaita


Posėdžių protokolai

2014-2015 m.              2016 m.              2017 m.               2018 m.                              2019 m.

 2015-12-10             2016-03-03           2017-01-12          2018-01-18    priedas        2019-03-28

 2015-11-25             priedas                 2017-02-09          2018-03-22

 2015-10-15             2016-01-21           2017-03-09          2018-04-12

 2015-08-24             1 priedas              2017-09-26          2018-06-21    priedas

 2015-03-24             2 priedas              2017-11-16          2018-11-08 

1 priedas                 2016-05-20

2 priedas                 2016-06-29 

3 priedas                 1 priedas  

4 priedas                 2–3 priedai

5 priedas                 4 priedas   

 2015-02-24              2016-09-29   

 2015-01-14              1 priedas

 2014-11-12              2 priedas 

                                 2016-11-17

                                 2016-12-15 

                                 1 priedas  

                                 2 priedas

     

                                                 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams