Pradžia
Lt En

2012-06-28 posėdis

Tarybos sprendimas Nr. T2-158, paskelbtas 2012-06-30 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-01
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-161, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-163, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-171, įsigalioja nuo 2012-08-01
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-172, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-173, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-174, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-183, įsigalioja nuo 2012-06-28
Tarybos sprendimas Nr. T2-184, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-185, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-187, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-188, įsigalioja nuo 2012-06-28
Tarybos sprendimas Nr. T2-189, įsigalioja nuo 2012-06-28
 
Tarybos sprendimas Nr. T2-190, įsigalioja nuo 2012-06-28

 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS Tarybos sprendimas Nr. T2-157, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08
 
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS Tarybos sprendimas Nr. T2-159, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI   1 PRIEDAS  Tarybos sprendimas Nr. T2-160, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS PL. 5, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  Tarybos sprendimas Nr. T2-162, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08 

DĖL  VIEŠOJO NAUDOJIMO ERDVIŲ MIESTO ISTORINĖJE DALYJE (U16) DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS 10 PRIEDAS 11 PRIEDAS 12 PRIEDAS 
Tarybos sprendimas Nr. T2-164, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO
Tarybos sprendimas Nr. T2-165, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO
Tarybos sprendimas Nr. T2-166, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ (SANATORINIŲ) IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO
Tarybos sprendimas Nr. T2-167, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-351 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO  NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Tarybos sprendimas Nr. T2-168, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-435 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO, KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Tarybos sprendimas Nr. T2-169, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-146 „DĖL PAVEDIMO IŠDUOTI LEIDIMUS IR RINKTI VIETINĘ RINKLIAVĄ“ PAKEITIMO
Tarybos sprendimas Nr. T2-170, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T2-80 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2012–2014 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO

PRIEDAS
Tarybos sprendimas Nr. T2-175, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2008–2012 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO

PRIEDAS
Tarybos sprendimas Nr. T2-176, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL PRITARIMO 2013 METAIS ORGANIZUOTI IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES KLAIPĖDOS MIESTE
Tarybos sprendimas Nr. T2-177, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ PROJEKTO „APLEISTO PASTATO – KIAULIDĖS, KRETINGOS G. 86, KLAIPĖDA, NUGRIOVIMAS“ ĮGYVENDINIMUI PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“
Tarybos sprendimas Nr. T2-178, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL MIESTŲ PARTNERYSTĖS SUTARTIES TARP KLAIPĖDOS IR ZASNICO (VOKIETIJA) MIESTŲ SUDARYMO

PRIEDAS
Tarybos sprendimas Nr. T2-179, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBIŲ PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ“
Tarybos sprendimas Nr. T2-180, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL MOTERIMS IR MOTERIMS SU VAIKAIS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE, PREKYBOS ŽMONĖMIS, PROSTITUCIJOS, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIEDAS
Tarybos sprendimas Nr. T2-181, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
Tarybos sprendimas Nr. T2-182, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Tarybos sprendimas Nr. T2-186, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO
Tarybos sprendimas Nr. T2-191, paskelbtas 2012-07-07 "Vakarų ekspresas", įsigalioja nuo 2012-07-08

Protokolas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams