Pradžia
Lt En

2015-09-24

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-210)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T2-211)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (T2-212)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-213)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS 10 PRIEDAS 11 PRIEDAS 12 PRIEDAS 13 PRIEDAS 14 PRIEDAS 15 PRIEDAS 16 PRIEDAS 17 PRIEDAS 18 PRIEDAS 19 PRIEDAS 20 PRIEDAS   21 PRIEDAS

 

DĖL 2016 METŲ PASKELBIMO DARNAUS JUDUMO METAIS (T2-214)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T2-215)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2 54 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-216)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-217)


DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T2-218)

 

DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T2-219)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-220)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-221)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T2-222)


DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T2-223)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „RYTAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-224)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-225)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „DANĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-226)


DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ (T2-227)

 

DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO KLAIPĖDOS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-228)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-229)
PRIEDAS

 

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-230)


DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS (T2-231)

 

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-232)

 

DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ KLAIPĖDOJE, PRIE PASTATŲ ŠILUTĖS PL. 91, VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (T2-233)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-234)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-204 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-235)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-236)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-237)


DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T2-238)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-239)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-240)


DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (N) (T2-241)


DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMOJO PASTATO GALINIO PYLIMO G. 3, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS IR PAKEISTI PASTATO PASKIRTĮ (T2-242)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-243)
PRIEDAS

 

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T2-244)

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T2-245)   PRIEDAS

 

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS REGIONO ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE  (T2-246)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (T2-247)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO    (T2-248)  
PRIEDAS
 

DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T2-249)


DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ NUOSTATUS (T2-250)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-251)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-252)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO MOKYTOJŲ METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ IR VADYBOS EKSPERTŲ DARBO APMOKĖJIMO (T2-253)


DĖL VISUOMENĖS ATSTOVŲ SKYRIMO Į VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS (T2-254)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-255)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

 

DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SUTARČIAI NR. J9-1023 (T2-256)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-257)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

DĖL VIEŠOJO VANDENS TIEKĖJO PASKYRIMO (T2-258)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-347 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-259)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-260)
PRIEDAS


DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T2-261)

 

DĖL DUJOTIEKIO TINKLŲ PARDAVIMO (T2-262)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-263)
PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

 

2015-09-24 POSĖDŽIO PROTOKOLASJūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content