Pradžia
Lt En

2015-12-22

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T2-330)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 312 „DĖL FINANSAVIMO IŠ PRIVATIZAVIMO FONDO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS    (T2-331)

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO SAVIVALDYBĖS PASKOLOMS REFINANSUOTI      (T2-332)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO    (T2-333)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  27 PRIEDAS  28 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ STATUSO    (T2-334)

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI    (T2-335)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL VIDUTINĖS ATLYGINTINOS MOKYKLOS ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ MOKINIUS, BESIMOKANČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, NUSTATYMO (T2-336)


DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO    (T2-337)
PRIEDAS


DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS (T2-338)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2016 METŲ PLANO PATVIRTINIMO   (T2-339)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T2-340)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T2-341)


DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „PIETŲ BALTIJOS KRANTAS – ILGALAIKIŲ LAIVYBOS KRYPČIŲ TARP ŠALIŲ KŪRIMAS MARRIAGE BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ PAGRINDU“ PARTNERIO TEISĖMIS   (T2-342)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (T2-343)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS


DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO   (T2-344)


DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS DALĮ ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DANĖS G. 6, KADASTRO NR. 2101/0003: 259, PATEIKIMO (T2-345)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T2-346)
PRIEDAS


DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-347)


DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-348)


DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO (T2-349)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MAŽINIMO (T2-350)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-217 „DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-351)


DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-352)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-353)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-221 „DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO“ PAKEITIMO (T2-354)
PRIEDAS

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO (T2-355)


DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS (T2-356)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-132 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-357)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ SĄRAŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-358)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-359)


DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATLANTO“ FUTBOLO KLUBO IR LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO    (T2-360)

 

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (N) (T2-361)

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS              (T2-362)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PIRKIMO (T2-363)


DĖL PRITARIMO KONCESIJOS SUTARČIAI DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO IR VYKDYMO (T2-364)
PRIEDAS 

DĖL PRITARIMO RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO MIESTO APYGARDOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI     (T2-365)
PRIEDAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO     (T2-366)
PRIEDAS


DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T2-367)


DĖL IEVOS SIMONAITYTĖS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T2-368)


DĖL ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN (T2-369)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-370)
PRIEDAS


DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI     (T2-371)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content