Pradžia
Lt En

2019-10-24

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 24–25 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-300)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS         3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-301)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-51 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-304)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA REMONTO DARBŲ EILIŠKUMO KRITERIJŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-299)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS          3 PRIEDAS

5. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T1-305)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

6. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO (T1-310)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

7. DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-308)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-292)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS            5 PRIEDAS      6 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-201 „DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-293)
PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-309)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

11.  DĖL UAB „FERTEKSOS TRANSPORTAS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-290)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

12. DĖL PRAŠYMO ATLEISTI NUO ŽEMĖS MOKESČIO ARBA JĮ SUMAŽINTI (T1-298)
PRIEDAS

13. DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO VIENBUČIAMS, DVIBUČIAMS IR DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS PRIJUNGTI PRIE KLAIPĖDOS MIESTO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-295)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS           7 PRIEDAS         8 PRIEDAS       

14. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (T1-302)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS             5 PRIEDAS

15. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (T1-303)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ, PLANAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-311)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

17. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-315)
PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ DALININKŲ KAPITALĄ (T1-306)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

19. DĖL DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-39 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-307)
PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-312)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

21. DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (T1-313)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS            3 PRIEDAS

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-304 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-314)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS            6 PRIEDAS

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-316)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (T1-317)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T1-318)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-250 „DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-319)
PRIEDAS

 ----------------------------------------

PROTOKOLAS (T-12)

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams