Pradžia
Lt En

2014-05-29 SPRENDIMAI

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-175 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO  T2-106

 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO   T2-107
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-06-04

 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS FESTIVALIO „PARBĖG LAIVELIS“ MUGĖS SERTIFIKUOTUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS    T2-108
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-06-07

DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO   T2-109

DĖL 2015 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO   T2-110
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-06-04

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-121 „DĖL 2014 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO   T2-111
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-06-04

DĖL 2015 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO   T2-112

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  T2-113  
 
 1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS              11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS                    20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS
 Paskelbta Teisės aktų registre 2014-06-02

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE BEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE UŽTIKRINIMO   T2-114

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PRIEDAS    T2-115  
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-06-02

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   T2-116   
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-06-02

DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR KAI KURIŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO  
 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PREDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS   T2-117
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-06-07

DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO  T2-118

DĖL BUTŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO  T2-119

DĖL 2014–2016 METŲ REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   T2-120
 
PRIEDAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE  
T2-121

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO    
T2-122

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO   T2-123
PRIEDAS 
 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   T2-124
PRIEDAS  
 

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   T2-125
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
 

DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  
T2-126  
PRIEDAS
 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-221 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS STEIGIMO“ PAKEITIMO   T2-127 
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-06-04   

  

 

 

 

 

2014-05-29 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams