Pradžia
Lt En

2015-03-26

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-26)  
PRIEDAS 

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METAIS ATASKAITOMS    (T2-27)  
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-28)  
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-03-31 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RAJONŲ SCHEMOS PATVIRTINIMO   (T2-29)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TAIKOS PR., TILŽĖS G., RUMPIŠKĖS G., SAUSIO 15-OSIOS G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ, RYŠININKŲ G. IR PARYŽIAUS KOMUNOS G. DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-30)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUS  (T2-31) 
Paskelbta TAR 2015-03-31  

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-32)


DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ BEI ĮMONĖS, KURIAI ATLIKTAS ANTSTOLIO PATVARKYMAS, SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ NURAŠYMO   (T2-33)  
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-67 „DĖL PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-34)  
Paskelbta TAR 2015-03-31  


DĖL PRITARIMO DALYVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS BENDRAI FINANSUOJAMAME PROJEKTE „KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS (GEDMINŲ G. 5) SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“   (T2-35)


DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO PATVIRTINIMO   (T2-36)  
Paskelbta TAR 2015-03-31  


DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO TEISĖS SUTARTĮ   (T2-37)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

DĖL LEIDIMO PARDUOTI SAVIVALDYBĖS BŪSTUS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATĄ   (T2-38)

 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T2-39)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO   (T2-40)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-41) 
Paskelbta TAR 2015-03-31  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO   (T2-42)  
PRIEDAS 


DĖL TERITORIJOS, APIMANČIOS ŽEMĖS SKLYPĄ SMILTYNĖS G. 34, PASTATĄ SMILTYNĖS G. 31 IR VIETINĖS REIKŠMĖS PRIVAŽIUOJAMĄJĮ KELIĄ IKI SMILTYNĖS GATVĖS KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-43)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

  

DĖL KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO   (T2-44)


DĖL ĮKAINIO UŽ BĮ KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMĄ NUSTATYMO   (T2-45) 
Paskelbta TAR 2015-03-31  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-379 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-46)  
Paskelbta TAR 2015-03-31  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (T2-47)  
Paskelbta TAR 2015-03-31  


DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-48)  
PRIEDAS   
Paskelbta TAR 2015-03-31  


DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DALYVAVIMUI TEIKIANT PARAIŠKĄ PROJEKTŲ KONKURSUI „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“   (T2-49)
  

 

 

 

 

 2015-03-26 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams