Pradžia
Lt En

2018-05-31

  

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. IR BIRŽELIO 1 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  

 

1. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-115)
PRIEDAS

2. DĖL LEIDIMO NATO ŠALIŲ TARPTAUTINIŲ JŪRINIŲ PRATYBŲ „BALTOPS’18“ KARIAMS NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS VIEŠUOJU TRANSPORTU IR LANKYTIS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUJE (T1-101)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS           5 PRIEDAS

3. DĖL PRANCŪZIJOS ADMINISTRAVIMO KLAIPĖDOS KRAŠTE ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T1-107)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-102)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-334 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ STATUSO“ PAKEITIMO (T1-119)
PRIEDAS

6. DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ATLIKTI JURIDINIO ASMENS DALYVIO KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ IR PAREIGŲ VYKDYMĄ ASOCIACIJOJE KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE (T1-113)
PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO (T1-95)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

8. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI (T1-105)
1 PRIEDAS             2 PRIEDAS     3 PRIEDAS

9. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO (T1-112)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS     3 PRIEDAS      4 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-103)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-251 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“
PAKEITIMO (T1-114)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

12. DĖL APMOKĖJIMO UŽ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-120)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

13. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (T1-99)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

14. DĖL 2019 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (T1-100)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS

15. DĖL 2019 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (T1-111)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS

16. DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (T1-110)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

17. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS JONINIŲ ŠVENTĖJE IR TARPTAUTINIAME FOLKLORO FESTIVALYJE „PARBĖG LAIVELIS“ DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS (T1-116)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

18. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-93)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS           5 PRIEDAS   6 PRIEDAS 

19. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (T1-109)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS     4 PRIEDAS        5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

20. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-94)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-96)
PRIEDAS

22. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIŲ PASTATŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIŲ PARDAVIMO (T1-97)
PRIEDAS

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-171 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (T1-98)
PRIEDAS

24. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-104)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

25. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU VALSTYBINEI VAIKŲ IR JAUNIMO TEISIŲ APSAUGOS FUNKCIJAI ĮGYVENDINTI (T1-106)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-108)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

27. DĖL LEIDIMO ATLIKTI PASTATO DEBRECENO G. 48, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ IR PAKEISTI PASKIRTĮ (T1-117)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-118)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

SPRENDIMO PROJEKTAS TEIKIAMAS TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

DĖL LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ APGYVENDINIMO (T1-122)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI      (T1-121)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2020 METŲ PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-123)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

PROTOKOLAS 2018-05-31

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams