Pradžia
Lt En

2018-09-27

 

  

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSEJO 27–28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 TITULUI GAUTI (T1-214)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS

2. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITAI (T1-213)
 1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-215)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-227)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-216)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (T1-205)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS           6 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRIAMŲ LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-208)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-206)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS                6 PRIEDAS        7 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-209)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS      6 PRIEDAS        7 PRIEDAS         8 PRIEDAS

10. DĖL STASIO VAITIEKŪNO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T1-203)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS         5 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-261 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-204)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-207)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS               5 PRIEDAS          6 PRIEDAS

13. DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (T1-212)
PRIEDAS

14. DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-220)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15. DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T1-211)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

16. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-200)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS

17. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-199)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

18. DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T1-224)
PRIEDAS

19. DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-218)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS               3 PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-210)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO STATYBOS, VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (T1-217)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS                6 PRIEDAS         7 PRIEDAS

22. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-219)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-221)
PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-222)
PRIEDAS

25. DĖL PASTATO – SPORTO SALĖS KRETINGOS G. 44, KLAIPĖDOJE, PASKIRTIES PAKEITIMO (T1-223)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-225)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS                3 PRIEDAS             4 PRIEDAS

27. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-226)
PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

INFORMACIJA APIE 2018 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOLEGIJOS SPRENDIMŲ, TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ, MERO POTVARKIŲ VYKDYMĄ

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-201)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS                 4 PRIEDAS 

 

 

 PROTOKOLAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams