Pradžia
Lt En

2018-12-20

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20–21 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-301)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-283)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (T1-307)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (T1-306)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T2-78 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO (T1-308)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-88 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (T1-309)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS             4 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-8 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (T1-310)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS             4 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-287)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-296)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS           4 PRIEDAS          5 PRIEDAS           6 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-299)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS         4 PRIEDAS           5 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS, VYKDANT MENINIO UGDYMO PROGRAMĄ KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOJE, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-300)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS         4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-297)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-288)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAVADINIMO PAKEITIMO (T1-280)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-275 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-282)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (T1-286)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS         5 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-244 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-298)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS               7 PRIEDAS        8 PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-339 „DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ PRIEMONIŲ, KURIAS ĮGYVENDINUS BUS PASIEKTAS REIKALAVIMAS NUO 2020 METŲ NEBETEIKTI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS IR SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS, PLANUI“ PAKEITIMO (T1-291)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ SUMAŽINIMO (T1-290)
PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-294)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-320 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-295)
1 PRIEDAS         2 PRIEDAS        3 PRIEDAS

22. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-289)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

23. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŽIEMYS“ DALININKŲ KAPITALO DIDINIMO (T1-292)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-302)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS                 3 PRIEDAS          4 PRIEDAS

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

DĖL KOMISIJOS IŠVADOS PATVIRTINIMO (T1-314)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS                4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU ALEKSANDRA RUMŠIENE NUTRAUKIMO (T1-316)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LIANOS ŽILINSKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽUVĖDRA“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-315)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-317)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

 

 

 INFORMACIJA

DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO EIGOS KLAIPĖDOS MIESTE 

 

 

 UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-215)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS                 3 PRIEDAS

DĖL SIŪLYMO PRITARTI KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS VARIANTUI (T1-240)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS      4 PRIEDAS    5 PRIEDAS  6 PRIEDAS     7 PRIEDAS    8 PRIEDAS     9 PRIEDAS   10 PRIEDAS   11 PRIEDAS      12 PRIEDAS         13 PRIEDAS

 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-305)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-293)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-303)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUI (T1-304)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DALININKO KAPITALO DIDINIMO (T1-311)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ DALYVAVIMO REORGANIZAVIME (T1-312)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS SUTARČIŲ FORMOMS (T1-313)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T1-318)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T1-319)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

PROTOKOLAS 2019-12-20

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams