Pradžia
Lt En

2019-05-30

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30–31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-140)
1 PRIEDAS            2 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-138)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (T1-156)
PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO SKYRIMO (T1-151)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO (T1-152)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T1-125)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS           4 PRIEDAS

7. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-97)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-100)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS         4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

9. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-126)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10. DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPINUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (T1-136)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS           4 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-144)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-128)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-181 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-129)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-133)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-139)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-74 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-142)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-143)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS         5 PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-150)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS             4 PRIEDAS        5 PRIEDAS

19. DĖL BIUDŽĖTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO NEATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO (T1-98)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS              3 PRIEDAS          4 PRIEDAS        5 PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINIŲ SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T1-137)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS           6 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (T1-141)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-148)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-146)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-257 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-130)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

25. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMO PSO EUROPOS SVEIKŲ MIESTŲ TINKLO VII FAZĖJE (T1-131)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

26. DĖL 2020 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (T1-118)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

27. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-127)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

28. DĖL 2020 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (T1-132)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

29. DĖL PRAŠYMO ATLEISTI NUO ŽEMĖS MOKESČIO ARBA JĮ SUMAŽINTI (T1-134)
PRIEDAS

30. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-147)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-46 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-135)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

32. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (T1-153)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

33. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (T1-157)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

34. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (T1-158)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KOMISIJOS SUDARYMO (T1-154)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

36. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (T1-155)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS               3 PRIEDAS

37. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO DELEGAVIMO Į IŠORINIO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOMISIJĄ (T1-145)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 --------------------------------

 SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ 

DĖL DARBO SUTARTIES SU VAIDA KAIKARIENE NUTRAUKIMO (T1-159)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (T1-163)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS VALDYBĄ (T1-160)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES SUDARYMO (T1-162)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

---------------------------------

PROTOKOLAS (T-8) 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-306 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-93)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS           4 PRIEDAS

 --------------------------------------------------------------

 

INFORMACIJA

DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMU NR. T2-103, PAKEITIMO

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams