Pradžia
Lt En

2015-05-28

 

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T2-94) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-95)  

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-82 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (T2-96)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-83 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (T2-97)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO (T2-98)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOLATINĖS KOMISIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI RENGTI IR KOREGUOTI PATVIRTINIMO (T2-99)

 

DĖL JŪRINIŲ IR VIDAUS VANDENŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO (T2-100)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO SKYRIMO Į JŪRININKŲ GEROVĖS TARYBĄ LIETUVOJE (T2-101)

 

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBĄ (T2-102)


DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-103)  
PRIEDAS   
Paskelbta TAR 2015-06-03 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-274 „DĖL VIEŠOJO TUALETO KOPŲ G. 1A, MELNRAGĖJE, PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-104)  
Paskelbta TAR 2015-06-02 

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-105)

 

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (T2-106)

 

DĖL 2016 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (T2-107)

 

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-108)  
PRIEDAS  
Paskelbta TAR 2015-06-02 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (T2-109)  
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2015-06-05

 

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS KLAIPĖDA–KURŠĖNAI DARBAMS KOORDINUOTI  (T2-110)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-111)  
Paskelbta TAR 2015-06-02 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-112)  
Paskelbta TAR 2015-06-02 

 

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE  (T2-113)

 

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (N)   (T2-114)

 


DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE  (T2-115)  
PRIEDAS 

 

DĖL GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TILŽĖS G., BALTIKALNIO G., GLUOSNIŲ G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ IR KOOPERACIJOS G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-116)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-117)  
Paskelbta TAR 2015-06-03 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-118)  
Paskelbta TAR 2015-06-03 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-119)  
Paskelbta TAR 2015-06-03 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-120)  
Paskelbta TAR 2015-06-03 

 

DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T2-121)  
PRIEDAS 

 

DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T2-122)  

 

DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO (T2-123)
Paskelbta TAR 2015-06-03

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-124) 
 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-125)  
PRIEDAS 


DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONEI (T2-126)


DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI (T2-127)  
PRIEDAS 

 

DĖL REGULIARIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-128)   
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2015-06-03 

2015-05-28 POSĖDŽIO PROTOKOLAS


Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams