Pradžia
Lt En

2015-07-(30-31)

 

2015-07-30 SPRENDIMAI

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-174)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T2-175)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (T2-176)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS 10 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-177)


DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO (T2-178)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T2-179)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (T2-180)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T2-181)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-182)
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-183)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (T2-184)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-185)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

DĖL TERITORIJOS TARP TILŽĖS GATVĖS, GELEŽINKELIO, KLEMIŠKĖS GATVĖS IR KELIO A13, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (T2-186)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (T2-187)2015-07-31 SPRENDIMAI

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PAVIRTINIMO (T2-188)
PRIEDAS


DĖL VALTERIO DIDŽIO IR JURGIO ARNAŠIAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T2-189)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-190)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-191)


DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO (T2-192)


DĖL DARBO SUTARTIES SU A. ZVĖRKA NUTRAUKIMO (T2-193)


DĖL DARBO SUTARTIES SU M. GAUČIENE NUTRAUKIMO (T2-194)


DĖL DARBO SUTARTIES SU V. KUZLIAKINU NUTRAUKIMO (T2-195)


DĖL DARBO SUTARTIES SU N. K. GRUBLIAUSKIENE NUTRAUKIMO (T2-196)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (T2-197)


DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T2-198)


DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE NEĮGALIŲJŲ CENTRUI „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ (T2-199)
PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-200)
PRIEDAS


DĖL BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-201)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ, PLANAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-202)


DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-203)
PRIEDAS


DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE (T2-204)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 292 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ TRIŠALĖS TARYBOS STEIGIMO IR TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO“ PAKEITIMO (T2-205)


DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS TARYBĄ (T2-206)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T2-207)


DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-208)


DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-209)
PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

 

2015-07-30/31 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams