Pradžia
Lt En

2015-11-26

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-298)   
PRIEDAS


DĖL DARBO SUTARTIES SU P. MONTVYDU NUTRAUKIMO   (T2-299)


DĖL DARBO SUTARTIES SU R. GARUCKU NUTRAUKIMO    (T2-300)DĖL A. ASTRAUSKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-301) 


DĖL DARBO SUTARTIES SU V. URBONIENE NUTRAUKIMO   (T2-302)  


DĖL V. URBONIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-303)


DĖL R. MAŠURINIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS   (T2-304)

DĖL R. STIRBIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS  (T2-305)


DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T2-306)  
PRIEDAS


DĖL 2016 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO   (T2-307)  


DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-308)


DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T2-309)  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-310)  
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (N)   (T2-311)  


DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO    (T2-312)  
PRIEDAS


DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS   (T2-313) 
PRIEDAS


DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2014–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO LAIKOTARPIŲ SKAIČIAVIMO   (T2-314)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO   (T2-315)


DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-316)   


DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖMS   (T2-317)  


DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-318)  


DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO    (T2-319)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


DĖL MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS   (T2-320)   


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-321)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-322)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS


DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO   (T2-323)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-324)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-325)
PRIEDAS

 

DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO (T2-326)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ (T2-327) 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T2-328)

 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T2-329)


 

 

 

 


2015-11-26 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams