Pradžia
Lt En

2018-10-25

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25–26 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL SIŪLYMO PRITARTI KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS VARIANTUI (T1-240)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS     5 PRIEDAS  6 PRIEDAS        7 PRIEDAS         

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-215)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS          3 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-239)
PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-237)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-291 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-238)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS              7 PRIEDAS         8 PRIEDAS

6. DĖL KREIPIMOSI Į KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ DĖL REGIONINĖS SVARBOS STATUSO SUTEIKIMO PROJEKTUI (T1-252)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

7. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIS PATEIKIMO (T1-253)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

8. DĖL BERŽININKŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (T1-234)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-247)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS         5 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-230)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T1-228)
PRIEDAS

12. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-233)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-236)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

14. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (T1-235)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-242)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

16. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-243)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

17. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-244)
PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO AUKŠTOJI G. 13, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-232)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS          4 PRIEDAS         5 PRIEDAS

19. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NEMUNO G. 113 IR NEMUNO G. 133, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO (T1-241)
PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-245)
PRIEDAS

21. DĖL SAVIVALDYBĖS PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIŲ PASTATŲ DALIŲ PARDAVIMO (T1-246)
PRIEDAS

22. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-248)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23. DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (T1-249)
PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-250)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS         4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

25. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-251)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ 

DĖL DIANOS VARKALIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RADASTĖLĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-254)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KLAIPĖDOS PREKĖS ŽENKLO ATNAUJINIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI SUDARYMO (T1-257)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO (T1-258)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

 

 

INFORMACIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

 

DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KLAIPĖDOS PREKĖS ŽENKLO ATNAUJINIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI SUDARYMO (T1-231)
PRIEDAS

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO IR NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO (T1-229)
1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS 4 PRIEDAS               5 PRIEDAS 

 

PROTOKOLAS 2018-10-25

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams