Pradžia
Lt En

2014-04-30 SPRENDIMAI

 

 

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO 2014 M. MUGĖS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS   (T2-78)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-05-09

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-79)

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-31 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO   (T2-80)

 

DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-81)  
 PRIEDAS
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-05-07

 

DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI    (T2-82)

 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-83) 
 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJO DYDŽIO NUSTATYMO  (T2-84)

 

DĖL PIETINĖS JUNGTIES TIESIMO TARP KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO IR IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-85)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-05-09

 

DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ   (T20-86) 
 PRIEDAS

 

DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS   (T2-87)

 

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO IŠ UAB „PAMARIO TROBA“ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN   (T2-88) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-89)
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-05-08

 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2014–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO   (T2-90) 
 PRIEDAS

 

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KLAIPĖDOS NAUJAKIEMIO IR KLAIPĖDOS SALIO ŠEMERIO SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJŲ REORGANIZAVIMO    (T2-91)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS ANDREJAUS RUBLIOVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO   (T2-92) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-20 „DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠIŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-93)
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-05-08

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-94)
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-05-08

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-95)
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-05-08

 

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN   (T2-96
 PRIEDAS

 

DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO  (T2-97)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-05-09

 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-98)  
 PRIEDAS

 

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTIES KEITIMO   (T2-99) 
 PRIEDAS

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI   (T2-100) 
 PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-05-09

 

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   (T2-101) 
 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-67 „DĖL PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-102)
Paskelbta Teisės aktų registre 2014-05-12

 

DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIMO SUNKIOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATO ORGANIZAVIMUI 2015 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE  (T2-103
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI   (T2-104)  
PRIEDAS
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-05-09

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (T2-105) 
 PRIEDAS

 

 

 

 

 

2014- 04-30 KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams