Pradžia
Lt En

2018-11-29

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29–30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL SIŪLYMO PRITARTI KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS VARIANTUI (T1-240)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS      4 PRIEDAS    5 PRIEDAS  6 PRIEDAS     7 PRIEDAS    8 PRIEDAS     9 PRIEDAS   10 PRIEDAS   11 PRIEDAS      12 PRIEDAS       13 PRIEDAS

2. DĖL JAUNIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-260)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-328 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-266)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-267)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-265)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS           6 PRIEDAS          7 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-274)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

7. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „GYVENTOJŲ SKATINIMAS IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE“ PROJEKTUI (T1-278)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

8. DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (T1-255)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

9. DĖL LAIKINO APNAKVINDINIMO SAUGIOS NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-256)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

10. DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-272)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

11. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“ (T1-281)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

12. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-261)
PRIEDAS

13. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS GYVENAMOSIOMS PATALPOMS IR DARBUOTOJŲ (TARNAUTOJŲ), KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ PATVIRTINIMO (T1-268)
1 PRIEDAS               2 PRIEDAS

14. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS AR JŲ DALIS PATEIKIMO (T1-259) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

15. DĖL PRITARIMO KEISTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBAS (T1-263)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

16. DĖL MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO (T1-262)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

17. DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (T1-264)
1 PRIEDAS              2 PRIEDAS        3 PRIEDAS

18. DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T1-269)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

19. DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T1-270)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

20. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ (T1-271)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

21. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRUI (T1-273)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS

22. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-275)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23. DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (T1-276)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS

24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-277)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

25. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-279)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS         4 PRIEDAS         5 PRIEDAS         6 PRIEDAS           7 PRIEDAS

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO VIAČESLAVO TITOVO (VIAČESLAV TITOV) ĮGALIOJIMŲ NETEKIMO (T1-284)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KOMISIJOS IŠVADOS PATVIRTINIMO (T1-285)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-215)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS                 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAVADINIMO PAKEITIMO (T1-280)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-275 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-282)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-283)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (T1-286)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-287)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-288)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

PROTOKOLAS 2018-11-29

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams