Pradžia
Lt En

2019-03-21

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21–22 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ ATASKAITAI          (T1-44)
1 PRIEDAS   2PRIEDAS

2. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITAI (T1-64)
PRIEDAS

3. DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO DIDŽIOJO ELINGO METAIS (T1-52)
1 PRIEDAS          2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-337 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-67)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS          6 PRIEDAS         7 PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO           (T1-45)
1 PRIEDAS    2 PRIEDAS   3 PRIEDAS   4 PRIEDAS   5 PRIEDAS              6 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-130 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (T1-69)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-245 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS AR JŲ DALIS PATEIKIMO“ PAKEITIMO (T1-68)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

8. DĖL ŠVENTAPILĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (T1-63)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

9. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-70)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-72)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-73)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-74)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS

13. DĖL SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOMS ŠEIMOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-54)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

14. DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANTIEMS VAIKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-61)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-62)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-66)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-59)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-58)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T1-57)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

20. DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-56)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS DALININKO KAPITALĄ (T1-51)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS DALININKO KAPITALĄ        (T1-53)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-55)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 

24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (T1-71)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

25. DĖL RENALDO KULIKAUSKO IR KITŲ PAREIŠKĖJŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ, PRIPAŽINTŲ PETICIJA (T1-65)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

______________________ 

PROTOKOLAS  (T-3)

 

 

 

_____________

 INFORMACIJA

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-11-25 SPRENDIMU NR. T2-330, PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

 ____________________________________

 UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-60)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS

DĖL KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (T1-75)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-76)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (T1-77)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL UAB „SENASIS TURGUS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T1-78)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-79)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-80)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-81)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams