Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2009-2011 m. SVP

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

2009–2011 M. PATVIRTINIMO

 2009 m. vasario 26 d. Nr. T2-51

Klaipėda

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-310 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos pakeitimo ir papildymo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį veiklos planą 2009–2011 m. (pridedama).

2. Skelbti apie šį sprendimą vietos spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Savivaldybės interneto tinklalapyje.

Savivaldybės mero pavaduotoja                                           Judita Simonavičiūtė

2009 - 2011 m. SVP struktūra

1 A forma

Miesto ir urbanistinio planavimo programa (Nr. 01)   Word, Excel

Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa (Nr. 02)   Word, Excel

Savivaldybės valdymo programa (Nr. 03)   Word, Excel

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa (Nr. 04)   Word, Excel

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimo programa (Nr. 05)   Word, Excel

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Nr. 06)   Word, Excel

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Nr. 07)   Word, Excel

Aplinkos apsaugos programa (Nr. 08)   Word, Excel

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo panaudojimo programa (Nr. 09)   Word, Excel

Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Nr. 10)   Word, Excel

Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr. 11)   Word, Excel

Socialinės atskirties mažinimo programa (Nr. 12)   Word, Excel

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (Nr. 13)   Word, Excel

Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa (Nr. 14)   Word, Excel

Socialinio būsto forndo priežiūros ir plėtros programa (Nr. 15)   Word, Excel

Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo programa (Nr. 16)   Word, Excel

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams