Pradžia
Lt En

Datos ir laiko rašymas

Data gali būti rašoma trumpuoju ir ilguoju būdu.

1. Dokumentuose (tvarkomuosiuose, organizaciniuose, informaciniuose ir kt.) data sutrumpintai visada rašoma arabiškais skaitmenimis, dedami brūkšneliai tarp metus, mėnesius ir dienas žyminčių skaitmenų (metai žymimi keturiais, mėnesiui ir dienai žymėti būtinai rašoma po du skaitmenis).

Kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės gali būti atskirtos tarpeliais.

Datos rašymo trumpuoju būdu klaidos

Klaida

Turi būti

Paaiškinimai

2013.04.01

2013-04-01

Dedami brūkšneliai, o ne taškai tarp metus, mėnesius ir dienas žyminčių skaitmenų

2012-05-24 d.

2012-05-24

Po trumpuoju būdu rašomos datos negali būti santrumpos d.

2011-02-02 d.

2011-02-02

2. Datą rašant ilguoju būdu metai ir diena nurodomi skaitmenimis su raidėmis m. ir d., mėnuo – žodžiu be santrumpos.

Datos rašymo ilguoju būdu klaidos

Klaida

Turi būti

Paaiškinimai

2011m. gegužės 6d.

2011 m. gegužės 6 d.

Tarp skaičiaus ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpai

2012 kovo 6 d.

2012 m. kovo 6 d.

Po metų skaičiaus turi būti santrumpa m.

2009 m. lapkričio mėn.6 d.

2009 m. lapkričio 6 d.

Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn.

2008 m. gruodžio 01 d.

2008 m. gruodžio 1 d.

Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio priekyje

Oficialiuosiuose stiliuose (informaciniame, administraciniame, moksliniame) mėnuo paprastai nusakomas ne galininku (birželį, rugsėjį), o žodžių junginiu birželio mėnesįrugsėjo mėnesį: Įstatymas priimtas 2001 m. liepos mėnesį. Jie pažadėjo darbus baigti spalio mėnesį.

Blankuose ir spauduose patogumo dėlei po mėnesiui įrašyti paliktos vietos rašytina santrumpa mėn.: 200...m. ......................mėn. ....d.

Laikas žymimas taip: 4 val. 25 min. arba 4.25 val. (arba tik 4.25). Pvz.: Pradžia 18.30 val.; Įėjimas nuo 12.30 iki 18 val. (arba nuo 12.30 iki 18.00); 18.00 – Žinios.

Kartais laikas žymimas valandas ir minutes atskiriant dvitaškiu, pvz.: Žinios – 18:30.

Kai nurodomas laikotarpis, rašomas brūkšnys (ne brūkšnelis), nepaliekama tarpų, pvz.: 2011–2013 m., rugsėjo 4–10 d.

Parengta pagal leidinius „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 192–193; „Kanceliarinės kalbos patarimai“, Vilnius, 2002; „Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas“, Vilnius, 2003; VLKK 2001 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams